Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia podyplomowe Navigating Diversity

NAVIGATING DIVERSITY - RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA W MIEJSCU PRACY

DLACZEGO "NAVIGATING DIVERSITY"?

 

Powstanie studiów podyplomowych "Navigating Diversity” stanowi strategiczną inwestycję w rozwój kadry pracowniczej, dostosowaną do współczesnych wyzwań rynku pracy związanych z postępującymi procesami globalizacji i internacjonalizacji.

 

KLUCZOWE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE:

 

o Efektywna Komunikacja:
Różnorodność kulturowa w miejscu pracy oznacza zróżnicowane style komunikacji. Zrozumienie tych różnic pozwala na efektywną komunikację, niwelując bariery językowe, kulturowe czy społeczne.

o Zarządzanie Zespołem:
Wiedza na temat komunikacji międzykulturowej jest kluczowa dla skutecznego zarządzania zespołem złożonym z osób o różnym tle kulturowym. Umiejętność dostosowania stylu zarządzania do różnych kultur przyczynia się do lepszego współdziałania w zespole.

o Zarządzanie Konfliktami:
Konflikty w miejscu pracy mogą wynikać z różnic kulturowych. Zrozumienie, jak kultura wpływa na podejście do konfliktów, umożliwia skuteczne ich rozwiązywanie.

o Tworzenie Inkluzywnej Kultury Organizacyjnej:
Wiedza o komunikacji międzykulturowej jest kluczowa dla budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej, w której wszyscy pracownicy czują się akceptowani i docenieni niezależnie od swojego pochodzenia.

o Sukcesy w Biznesie Międzynarodowym:
W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym organizacje często współpracują z partnerami, klientami i dostawcami z różnych kultur. Skuteczna komunikacja międzykulturowa jest kluczowa dla osiągania sukcesów w relacjach biznesowych.

o Zarządzanie Wizerunkiem Firmy:
Niezrozumienie lub nieumiejętność radzenia sobie z różnorodnością kulturową może prowadzić do problemów wizerunkowych dla organizacji. Skuteczna komunikacja międzykulturowa pomaga w unikaniu nieporozumień i konfliktów, co wpływa
pozytywnie na wizerunek firmy.

o Rozwój Osobisty i Zawodowy Pracowników:
Posiadanie umiejętności komunikacji międzykulturowej jest ważne dla rozwoju osobistego i zawodowego pracowników. Taka wiedza umożliwia im skuteczne funkcjonowanie w różnorodnych środowiskach zawodowych.

o Zgodność z Wartościami Społecznymi:
W dzisiejszym społeczeństwie, które ceni różnorodność oraz zasady równego traktowania, organizacje, które angażują się w skuteczną komunikację międzykulturową, są postrzegane jako bardziej zgodne z wartościami społecznymi.

 

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie:
• komunikacji międzykulturowej
• tworzenia efektywnych zespołów wielokulturowych
• zarządzania zespołami wielokulturowymi
• wrażliwości kulturowej i inkluzywności w miejscu pracy

 

DLA KOGO SĄ TE STUDIA?

 

Studia podyplomowe "Navigating Diversity - Różnorodność Kulturowa w Miejscu Pracy" są przeznaczone dla osób pracujących w biznesie, organizacjach i instytucjach, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania różnorodnością kulturową w środowisku pracy. Oferta skierowana jest również do osób chcących rozpocząć karierę w międzynarodowym otoczeniu. Program ten jest dedykowany wszystkim poszukującym strategii i narzędzi umożliwiających skuteczne poruszanie się w dynamicznej i
międzykulturowej sferze zawodowej.

 

Zapraszamy do zapisów na studia podyplomowe i inwestowania w rozwój umiejętności, które są i będą kluczowe w nowoczesnym,  globalnym środowisku pracy.

Szczegółowe informacje

Program studiów: LINK

Kierownik studiów: dr Patrycja Rozbicka patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl
Z-ca kierownika studiów: dr Aleksandra Matyja aleksandra.matyja@uwr.edu.pl
Kontakt administracja: magdalena.nogaj@uwr.edu.pl

Rekrutacja:

Tryb studiów: stacjonarny, weekendowy

Termin rejestracji internetowej: 21.06.-30.10.2024 r.

Termin składania dokumentów: 21.06.-30.10.2024 r., godz. 10.00 – 14.00

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji: LINK
 

Czas trwania studiów: 2 semestry
Opłaty za semestr: 2750 zł
Zasady naboru: wolny zapis
Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów  https://rekrutacja.uni.wroc.pl/. Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych