Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Polsko-Ukraińska Akademia Reportażu

Wartości w życiu młodych. Polsko-Ukraińska Akademia Reportażu

Projekt powstał ze współpracy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Narodowego Uniwersytetu Donieckiego w Winnicy, a dofinansowany jest w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W trakcie jego trwania studenci z Polski i Ukrainy, przebywając we Lwowie stworzą reportaże, zastanawiając się jakimi wartościami kierują się dzisiaj młodzi ludzie. Następnie prace te zostaną wydane w formie książki, a ich promocja odbędzie się w październiku we Wrocławiu.

Akademia reportażu u swych podstaw opiera się na silnym obustronnym przekonaniu o potrzebie budowania dialogu pomiędzy młodymi pokoleniami obu krajów. Nasza historia przeplatała się w różnych momentach, pozostawiając dobre i złe wspomnienia. To bardzo ważne, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, aby porzucić krzywdzące przekonania i dać młodym ludziom szansę poznania się. Projekt ma umożliwić budowanie relacji od nowa – opartych nie na stereotypach i opowieściach, ale na własnym doświadczeniu.

Założenie może brzmieć górnolotnie, jednak nie wynika ze zbyt wysokiej ambicji organizatorów. Kiedy zapytaliśmy uczestników dlaczego właściwie się tutaj znaleźli, niemal wszyscy odpowiedzieli, że czują potrzebę poznania drugiego kraju. Jego kultury, historii i właśnie - wartości. Studenci pracują w tandemach polsko-ukraińskich. W obrębie pary jest jeden temat przewodni, jednak każda osoba pisze swój reportaż indywidualnie. Dzięki temu finalnie uzyskamy dwa odrębne spojrzenia na rolę konkretnej wartości w życiu młodych, m.in. patriotyzmu, męstwa, czy prawdomówności. Jedni próbują zdefiniować sukces, drudzy pochylają się nad trudnym tematem wojny, a jeszcze inni badają międzypokoleniowy przepływ wartości.

- Ciekawie jest poznać ludzi, którzy dorastali w innych realiach – mówi Maria, studentka z Doniecka – Zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy się z Polakami, żeby wspólnie pracować. My z Wojtkiem pracujemy nad tematem wolnego wyboru. Kiedy postanowiłam wyjechać z Doniecka, było to dla mnie trudne, bo bronienie swojej swobody to zawsze dramat. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za nasze czyny i zawsze musimy z czegoś zrezygnować. W imię wolności ja musiałam porzucić swój dom i rodzinę, która nie zawsze mnie rozumiała.

- Będę poruszał temat wolności wyboru, która to w dzisiejszych czasach wydaje się jedną z kluczowych swobód w życiu każdego człowieka. Szczególnie młodego, który, mimo że nie ma doświadczenia i wystarczającej wiedzy, podejmuje decyzje, rzutujące na całe jego życie - dodaje Wojtek, student z Wrocławia - Będę się zastanawiał czym się kierują, kogo pytają o radę, jak bardzo są autonomiczni w tym wszystkim.

Studenci z Winnicy przedstawili polskim studentom niesamowitą historię walki o prawo do nauczania i reaktywację placówki w 2014 roku, kiedy to działania wojenne w Doniecku uniemożliwiły im dalszą naukę w tym mieście. Czym wzbudzili w swych rówieśnikach głęboki szacunek.

Nad swoimi reportażami studenci pracują we Lwowie do 21 września. W tym czasie doskonalą swój warsztat reporterski, zarówno na zajęciach jak i podczas spotkań z praktykami gatunku, takimi jak Witold Szabłowski czy Mateusz Baj. Zaś w wolnych chwilach poznają tajniki ukraińskiej wyszywanki, biorą udział w grach miejskich oraz wydarzeniach kulturalnych.

Projekt opiera się na wzajemnej współpracy nie tylko w ramach każdej pary, ale też całej grupy. Codzienne podsumowania postępów w pracy nad tekstami są okazją do wymiany poglądów. Uczestnicy wspólnie zwiedzają Lwów, chłonąc jego atmosferę. Wszyscy nie mogą się już doczekać etapu we Wrocławiu, gdzie odbędzie się promocja efektów lwowskiej pracy. Чекаємо з нетерпінням результатів!

Kontakt

Цінності в житті молоді. Польсько-Української рада обміну молоддю

Проект був розроблений у співпраці кафедри журналістики і суспільної комунікації Вроцлавського університету і Донецького національного університету імені Василя Стуса у Вінниці, і фінансується в рамах Польсько-Української ради обміну молоддю. Упродовж творчої резеденції у Львові студенти з Польщі та України створюватимуть репортажі, розмірковуючи над цінностями, якими керуються сьогодні молоді люди. Твори будуть опубліковані у вигляді книги, і їх презентація відбудеться у жовтні у Вроцлаві.

В основі Академії репортажу переконання молодих людей обох країн у необхідності налагодження діалогу між ними. Наша історія перепліталася при різних обставинах, залишаючи добрі та погані спогади. Дуже важливо, особливо в нинішній політичній ситуації як в Україні, так і в Польщі, дати молоді можливість познайомитися. Проект має на меті налагодження відносин наново – опираючись не на стереотипи чи оповідання, а на власний досвід.

Це може звучати пишномовно, але це не пов'язано з надто великими амбіціями організаторів. Коли ми запитали учасників, чому вони тут, майже усі відповіли, що відчувають потребу у пізнанні іншої країни, її культури, історії та, власне, - цінностей. Студенти працюють у польсько-українських тандемах. Пара має спільну тему, однак кожен пише свій репортаж індивідуально. В кінцевому результаті ми отримаємо від кожного тандему два різних погляди на роль конкретної цінності в житті молоді – чи то патріотизм, чи хоробрість, чи правдивість. Деякі намагаються визначити успіх, інші поглиблюють важку тему війни, ще інші вивчають зміну системи цінностей від покоління до покоління.

«Цікаво зустріти людей, які формувалися в інших реаліях, – каже Марія, студентка з Донецька, – особливо тоді, коли ми працюємо над проектом разом з поляками. Ми з Войтком працюємо над темою свободи вибору. Коли я вирішила покинути Донецьк, це було важко для мене, оскільки відстоювання своєї свободи вибору це завжди трагедія, тому що ми беремо на себе відповідальність за свої вчинки і завжди повинні від чогось відмовитись. За свободу, я покинула свій будинок і сім'ю, яка не завжди розуміла мене.

«Я порушуватиму тему свободи вибору, яка сьогодні, здається, є однією з ключових свобід в житті кожної людини. Особливо молодої, котра, незважаючи на відсутність досвіду та важливих знань, приймає рішення, що рятує її життя, – додає Войтек, студент з Вроцлава. – І я буду розмірковувати над тим, що їх мотивує, у кого питають поради і наскільки вони самостійні у тому всьому.»

Студенти з Донецького національного університету імені Василя Стуса у Вінниці представили польським свою неймовірну історію боротьби за право на освіту і відновлення з нуля університету у 2014 році, коли війна в Донецьку завадила їхній подальшій освіті в цьому місті. Це викликало глибоку повагу до них у їхніх однолітків.

Робота з репортажем проходить у Львові 12-21 вересня. В цей час студенти також вдосконалюють свою репортерську майстерність, беруть участь у заняттях і зустрічах з такими людьми, як, наприклад, Вітольд Шабловскі чи Матеуш Бай. У вільний час знайомляться з українською вишиванкою, проходять квести Львовом і відвідують культурні заходи.

Проект ґрунтується на співпраці не тільки в рамках пари, а й усієї групи. Щоденні обговорення прогресу праць над текстами – чудова нагода для обміну думками. Студенти разом подорожують Львовом, поглинаючи його атмосферу. У той же час усі з нетерпінням чекають на етап проекту у Вроцлаві, де будуть представлені результати роботи у Львові. Nie możemy się doczekać efektów!

Kontakt

header photo