Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Wizualność – Komunikacja – Kultura

Podczas zajęć dydaktycznych i rozmów ze studentami przekonujemy się coraz częściej, że nowe pokolenia poza hedonistyczną ekstazą i egotycznym opisem nie potrafią np. wskazywać kontekstów wizualizowanych projektów komunikacyjnych a aksjologia bywa dla nich systemem indywidualnych, pozaspołecznych  egzemplifikacji. Dostrzegamy także, że wiele pojęć kultury oraz eksplikacje systemów komunikowania znika z opisu naukowego oraz z debaty publicznej lub uzyskuje status doraźnej, instrumentalnej użyteczności. Dlatego proponujemy spotkania analityczne, których uczestnicy opisują i interpretują współczesne kultury i komunikaty. Rozumiejąc, iż w XX i XXI wieku zmieniły się wzory i semiozy kultury, dyskursy, media, systemy polityczne, ideologie oraz style życia, wyrażamy przekonanie, że konieczna jest systematyczna analiza komunikacji

Zagadnienia

Pierwsza edycja cyklu Wizualność – Komunikacja – Kultura realizowała temat Kiedy wolność? Wolność jako przedmiot i kategoria opisu współczesnego świata i odbyła się we Wrocławiu w dniach 13-14 października 2015. Radę Naukową utworzyli: Jerzy Biniewicz (prof. UWr.), prof. dr hab. Wiesław Godzic (SWPS, Warszawa), Andrzej Adamski (prof. UKSW), prof. zw. Wiesław Gołuch (ASP im. Eugeniusza Gepperta), prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź (UŚ), dr Juraj Povazan (Katolícka Univerzita v Ružomberku), prof. dr Danuta Rytel-Schwarz, prof. em. dr Wolfgang F. Schwarz (Universität Leipzig), prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (UW), Aleksander Woźny (prof. UWr.). Przedstawione referaty i prezentacje artystyczne (pracownicy ASP i Galerii Entropia) ukazały, jak współczesność nieoczekiwanie skróciła dystans pomiędzy wolnością a groźbą jej utraty. Naukowcy i artyści pytali o wolność nie tylko jako o przedmiot, lecz i kategorię opisu współczesnego świata, o to, w jakiej mierze wolność warunkuje naszą aktywność publiczną i okoliczności egzystencji. 

Informacje logistyczne

  • kontakt do organizatorów: dr Patrycja Rozbicka
  • Miejsce odbywania się konferencji: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  • termin odbywania się konferencji: październik