Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Colloquia Antropologica et Communicativa

Seminaria są konferencją, której pomysłodawcą i założycielem był Prof. Piotr Kowalski – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, wieloletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej UWr, a potem Instytutu Dziennikarstwa UWr. P. Kowalski od 2008 roku przewodził, powołanym przez niego, seminariom Colloquia Antropologica et Communicativa. 

Zagadnienia

Podczas seminariów omawiane były wybrane aspekty kultury, prowadzące do obserwacji dotyczących zmieniających się kontekstów, znaczeń i sensów, widziane oczami literaturoznawców, etnologów, folklorystów, kulturoznawców, historyków sztuki, filozofów, językoznawców, medioznawców i in. Rok rocznie spotkania kontynuowane są w Lądku Zdroju – miejscu wybranych przez P. Kowalskiego. Seminaria te zapoczątkowały serię pod tym samym tytułem, a do tej pory ukazały się następujące tomy: Tabu, etykieta, dobre obyczaje (Wrocław 2009), Monety, banknoty i inne środki wymiany (Wrocław 2010), Mit, prawda, imaginacja (Wrocław 2011), Ciało cielesne (Wrocław 2011), Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy (Wrocław 2012), Maski, twarze, pyski (Wrocław 2013), Wszechświat, bezład, pustka (2014), Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy (2015) oraz O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych (2016).  Od 2013 roku, po śmierci P. Kowalskiego,  spotkania te mają charakter memoriału i  przekształciły się w Seminaria im. Prof. Piotra Kowalskiego, a ideę kontynuują dr Małgorzata Czapiga i dr Katarzyna Konarska (organizatorki konferencji).

Kontakt organizacyjny

  • dr Katarzyna Konarska (e-mail)
  • dr Małgorzata Czapiga (e-mail)