Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Leszek Pułka

| Zakład Komunikacji Wizerunkowej

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

środa 11:00-12:00

O mnie

Leszek Pułka (ur. w 1956 r. w Warszawie), dr hab., profesor UWr, poeta, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz, historyk literatury, kulturoznawca, medioznawca. Poeta i krytyk literacki związany w studenckim środowisku polonistycznym UWr z Lotharem Herbstem oraz Kołem Naukowym Polonistów, którego był prezesem pod koniec lat 70. XX w. Wydawca i współorganizator dystrybucji niezależnych publikacji Biblioteki Agory. Debiutował w obiegu niezależnym tomem Defekty fetysza (1979). Od października 1979 r. zatrudniony w UWr – najpierw w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej, od 2005 r. w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Wykładał i prowadził zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS, Emst-Moritz-Arndt Universität Greifswald (Niemcy) oraz Università degli Studi we Florencji (Włochy). Współpracował z uniwersytetami Lipska, Lizbony, Rzymu, Berlina i Madrytu.

Jego biografię dziennikarską otwiera w 1993 r. praca w „Gazecie Wyborczej” – redakcji we Wrocławiu, gdzie był popularnym recenzentem teatralnym, kulinarnym i felietonistą. Aktywność recenzencką Leszka Pułki uhonorowano prestiżową nagrodą „Ruchu Teatralnego” im. prof. Zbigniewa Raszewskiego dla „najciekawszego recenzenta prasy codziennej w Polsce” (1998), a dorobek felietonisty – nominacją książki Wrocław ze smakiem do nagrody polskiego Oskara Kulinarnego (2003). Od 1996 r. współpracownik programów publicystycznych w TVP (Rewolwer kulturalny) oraz Polskiego Radia. Autor popularnych programów i audycji, m.in. Chcę wiedzieć, Rozmowy więzienne, Z czym do ludzi, Kolokwia leopoldyńskie. Posiadacz Karty Ekranowej TVP. W 2005 r. współpracownik magazynu „Wysokie Obroty” oraz miesięcznika „Foyer”, a od 2006 do 2011 r. recenzent teatralny „Dziennika. Gazety Prawnej”, później krytyk portalu teatralny.pl.

Od 2007 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, także jego wieloletni wicedyrektor, obecnie kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Antropologii Mediów i Komunikatów Miasta oraz Zakładu Komunikacji Wizerunkowej. Kandydował w wyborach rektora uniwersytetu w 2020 roku. Członek senackiej Komisji Inwestycji i Majątku.

Uczy m.in. projektowania komunikacji, krytyki teatralnej, semiotyki kultury popularnej oraz creative writing, prowadzi warsztat komentatora prasowego i projektowania przestrzeni marki.

Członek Komisji Nauk Filologicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Rady Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, prezes Wrocławskiego Oddziału PTBFM. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej AICT oraz Sekcji Krytyków ZASP. Autor m.in. monografii Hołota, masa, tłum, Utracona prywatność oraz Kultura mediów i jej spektakle.

Obszary badawcze

 • popkultura
 • literatura i kultura elitarna
 • przemiany odbiorców i odbioru kultury mediów
 • ekologia
 • komunikacja wizerunkowa
 • design

Publikacje

 • Leszek Pułka, 2011, Jak zostać pisarzem. Pierwszy polski podręcznik dla autorów (współautor), Bukowy Las, Wrocław ,
 • Leszek Pułka, 2010, Utracona prywatność. U progu XX-wiecznej ekspansji mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego., Wrocław,
 • Leszek Pułka, 2006, Słownik literatury popularnej (współautor), red. Tadeusz Żabski, TPPW, Wrocław,
 • Leszek Pułka, 2006, Leksykon lektur dla gimnazjum (współautor i redaktor), Wydawnictwo Europa., Wrocław,
 • Leszek Pułka, 2005, Książki i ekrany. Eseje o kulturze popularnej (współautor), Wrocław,
 • Leszek Pułka, 2004, Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego., Wrocław,
 • Leszek Pułka, 2002, Wrocław ze smakiem, Wydawnictwo Krakowskie., Kraków,
 • Leszek Pułka, 1996, Hołota, masa, tłum. Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890-1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego., Wrocław,
 • Leszek Pułka, 1992, Znak po znaku. Antologia wierszy polskich i obcych z lat 1939-1991 (redakcja), Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa,