Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Paweł Baranowski

| Zakład Medioznawstwa

Kontakt

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Baranowski3

Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim/ Summer semester office hours:

Poniedziałki/ Mondays – 17.00-18:00
Wtorki/ Tuesdays – 18:45-19:45

Konsultacje w trybie niestacjonarnym/ Office hours for a non-stationary students:

12.02.2022 – 15:10-16:10
12.03.2022 – 17:45 - 18:45
9.04.2022 – 11:10 - 12:10
8.05.2022 – 10:25 – 11:25
4.06.2022 – 17:45 – 18:45

Konsultacje odbywają się w gabinecie 207. Proszę o wcześniejsze zapowiedzenie swojej obecności. /
Office hours are held in room 207; please announce your attendance in advance.

O mnie

Z wykształcenia jestem politologiem, z wyboru i z doświadczenia medioznawcą. Jestem aktywnym uczestnikiem życia akademickiego, badaczem komunikowania (politycznego i nie tylko) oraz praktycznych i teoretycznych aspektów dziennikarstwa. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Związku Działkowców. Przyjemność sprawiają mi praca z danymi i ciągle podejmowane próby nauki programowania. W wolnych chwilach szukam końca internetu.

Zainteresowania badawcze

 • Wpływ rozwoju technologii na komunikowanie
 • Komunikowanie polityczne
 • Empiryczna analiza zawartości internetu
 • Związki mediów i polityki
 • Teoria i praktyka dziennikarska w nowych mediach

Publikacje

Monografie:

 • Baranowski, P. (2019), Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikacje w recenzowanych czasopismach:

 • Baranowski, P. (2022). Leaning toward social media-based campaigning? Political communication online in Poland during the 2018 regional elections. Information Polity. https://doi.org/10.3233/IP-200239
 • Farkas, X., Jackson, D., Baranowski, P., Bene, M., Russmann, U., & Veneti, A. (2022). Strikingly similar: Comparing visual political communication of populist and non-populist parties across 28 countries. European Journal of Communication. https://doi.org/10.1177/02673231221082238
 • Bene, M., Magin, M., Jackson, D., Lilleker, D., Balaban, D. Baranowski, P., Haßler, J., Kruschinski, S., & Russmann, U. (2022). The Polyphonic Sounds of Europe: Users’ engagement with parties’ European-focused Facebook posts. Politics and Governance, 10(1).
 • Nożewski, J., & Baranowski, P. (2021) “Birds of a Feather Flock Together” : Bipolarity, Homophily and Intra-Party Communication Degree of Polish MPs on Twitter. Athenaeum. Polish Political Science Studies, 72 (4), 7-28.
 • Baranowski, P., Jacuński, M. (2015), Development of online political communication in Poland in the context of the 2014 European Parliament election: technological innovation versus old habits, Central European Journal of Communication, vol. 8, no 2 (15) Fall 2015, str. 219-234
 • Baranowski, P. (2015). Online Political Campaigning during the 2014 Regional Elections in Poland. Media and Communication, 3(4), str. 35-44. DOI: http://dx.doi.org/10.17645/mac.v3i4.368
 • Appelberg, J., Baranowski, P., Johansson, E., Nygren, G. (2014) Social media in professional work of Polish, Russian and Swedish journalists. Journal of Print and Media Technology Research, Vol. III - No. 2 (79-150), 107-119, 2014.
 • Baranowski P., Koc K., Lilleker D., Surowiec P. (2014) "Poland’s 2011 online election campaign: new tools, new professionalism, new ways to win votes", Journal of Information Technology & Politics, 11:2, 186-205, DOI: 10.1080/19331681.2014.899176, wyd. Routledge.
 • Baranowski, P., Dobek-Ostrowska, B. (2012), Witryny internetowe kandydatów jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 r., [w:] J. Garlicki (red.), Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska , nowe wyzwania, "Studia Politologiczne,", vol. 24, Warszawa: Wyd. INP UW, s. 104-131.

Rozdziały książek:

 • Baranowski, P. (2021). It Is Only a Drill: The 2019 EP Election Campaign on Facebook in Poland as a Testing Ground Before the Autumn Parliamentary Elections. W J. Haßler, M. Magin, U. Russmann, & V. Fenoll (Red.), Campaigning on Facebook in the 2019 European Parliament Election: Informing, Interacting with, and Mobilising Voters (s. 169–185). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73851-8_11
 • Haßler, J., Magin, M., Russmann, U., Baranowski, P., Bene, M., Schlosser, K., Wurst, A.-K., Fenoll, V., Kruschinski, S., & Maurer, P. (2020). Reaching Out to the Europeans. Political Parties’ Facebook Strategies of Issue Ownership and the Second-Order Character of European Election Campaigns. In C. Holtz-Bacha (Ed.), Europawahlkampf 2019 (pp. 87–113). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31472-9_3
 • Baranowski, P. (2016) A comparative analysis of electoral communication during European Parliament and regional elections in 2014 in Poland, [w:] Konarska, K., Szynol, A., [red.] Media & Journalism in the Digital Era, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, str. 67-77.
 • Baranowski, P. (2016) Media społecznościowe w pracy dziennikarzy, [w:] Barczyszyn, P., Dobek-Ostrowska, B., [red.] Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, str. 173-188.
 • Dobek-Ostrowska, B.; Barczyszyn, P.; Michel, A.; Baranowski, P. (2013) Polish journalists – from politics to market, in Dobek-Ostrowska, Nygren, Anikina (eds.) Journalists in Three Media Systems. Polish, Russian and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and the future. Moscow: Journalism Faculty Lomonosov Moscow State University.

Inne publikacje:

 • Baranowski, P. (2021). Francesco Marconi (2020). Newsmakers: Artificial Intelligence And The Future Of Journalism: New York: Columbia University Press. 216 pp., ISBN: 9780-231549356. Central European Journal of Communication, 14(2(29), 357-360. (Recenzja książki)
 • Baranowski, P., Paluch, A. (2015), Report: ECPR Winter School In Methods and Techniques, Polish Political Science Review 2(2)/2014, DOI: 10.15.15/ppsr-2015-0024, pp. 86-88.
 • Baranowski, P. (2015), ICA Conference report, Central European Journal of Communication, vol. 8, no 1(14), p. 166
 • Baranowski, P. (2014), Informatorzy bardziej anonimowi, http://pl.ejo-online.eu/etykadziennikarska/informatorzy-anonimowi
 • Baranowski, P. (2014), "Media in China. China in the Media: Processes, Strategies, Images,Identities", Central European Journal of Communication, Volume 7, No 2(13) Fall 2014, s. 300-303. (Recenzja książki)
 • Baranowski, P. (2013), "Political TV Advertising in Poland in Years 2005- 2010", Central European Journal of Communication, Volume 6, No 1(10) Spring 2013. s. 150-151. (Recenzja książki)