Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Izabela Surynt

| Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

Środy od 10.00 do 11.30.

Seminarium

Uwaga Magistranci (II rok)! Wszystkie seminaria magisterskie odbywają się w systemie konsultacji indywidualnych po wcześniejszym umówieniu się; na studiach niestacjonarnych w trybie zdalnym.

O mnie

Obszary badawcze:
 • komunikowanie międzykulturowe (szczególnie polsko-niemieckie)
 • literaturoznawstwo niemieckie (szczególnie XIX-XXI wiek)
 • historia kultury niemieckiej i polsko-niemiecki transfer kulturowy
 
Wykształcenie:
 • 1984-1985 studia na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (filologia germańska)
 • 1985-1990 studia na Uniwersytecie Wrocławskim (filologia germańska i wschodniosłowiańska)
 • 1989-1990 studia na RWTH Aachen (filologia germańska)
 • 1990-2004 pracownik naukowy (asystent, od 1995 – adiunkt) w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego
 • 1994 – 2002 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Opolskim
 • 1995 uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych; praca doktorska pt. „Die Weiblichkeitsvorstellung in der Erzählprosa Marie von Ebner-Eschenbachs“
 • 2004-2007 pracownik naukowy (od 2005 – adiunkt z habilitacją) w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2005 habilitacja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (Das „ferne”, „unheimliche” Land. Gustav Freytags Polen. Dresden (Thelem Verlag) 2004.
 • 2007 pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 01.08.2011 - nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych
 • 01.10.2017 - profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego
 
Studia zagraniczne:
 • 1991 stypendium naukowe KAAD na Uniwersytecie w Kolonii
 • 1992 stypendium naukowe DAAD na Uniwersytecie w Monachium
 • 15.07.-30.09.1994 stypendium naukowe im. Franza Werfela na Uniwersytecie Graz (Austria)
 • 15.07.-15.09.2000 stypendium naukowe Stiftung Weimarer Klassik (Weimar)
 • 01.08.-30.09.2001 stypendium naukowe DAAD na Freie Universität (Berlin)
 • 2003-2004 stypendium naukowe A.v.Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung) (Drezno)
 • marzec 2004 stypendium naukowe Herberta Quandta na Technische Universität Dresden
 • lato 2007 stypendium naukowe A.v. Humboldta
 • 10.04.2010-31.05.2010 - profesura gościnna na Uniwersytecie im. Johannesa Gutenberga w Moguncji

 

Nagrody:

 • 2009 - nagroda Societas Jablonoviana, ufundowana przez Uniwersytet w Lipsku

Obszary badawcze

 • badania nad nacjonalizmem i kolonializmem niemieckim (studia postkolonialne)
 • badania nad stereotypami, mitami i symboliką kolektywną
 • badania nad niemiecką i polską pamięcią zbiorową
 • historia niemieckiej literatury i kultury XIX wieku
 • niemiecka literatura (po)zjednoczeniowa
 • polsko-niemieckie kontakty kulturowe
 • komunikacja międzykulturowa

Publikacje

 • Izabela Surynt , 2019, „Günter Grass – Das Schönste am Schreiben ist das Schreiben”, [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.), Deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur, , Dresden , Neisse Verlag

 • Izabela Surynt , 2019, „Pamięć sąsiedztwa, czyli po co nam książki?”, [w:] Hubert Orłowski, Ryszard Wryk (red.), Sąsiedztwo zobowiązuje… 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej,, Poznań (Nauka i Inno,

 • Izabela Surynt , 2019, „Günter Grass – W pisaniu najpiękniejsze jest pisanie”, [w:] Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla, , Poznań (Nauka i In,

 • Izabela Surynt , 2018, „Ciało, ‚rasa’ i naród w niemieckiej powieści końca XIX wieku na wybranych przykładach”, [w:] Igor Borkowski, Arkadiusz Lewicki, Paweł Urbaniak (red.), ‚Jestem kulturowym mieszańcem. I to mi się podoba…’., Kraków (Libron),

 • Izabela Surynt , 2018, „Der helle Körper, der dunkle Körper. Über nationale Konstrukte des Eigenen und des Anderen am Beispiel Clara Viebigs Roman Das schlafende Heer, [w:] In officio amicitiae. , Dresden (Neisse).,

 • Izabela Surynt, 2017, „Witold Hulewicz (1895-1941). Zwischen Kulturen und Nationen”, [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.), „Der du mein ferner Bruder bist…” Polnische Deutschlandfreunde in Porträts. , Osnabrück (fibre),

 • Izabela Surynt , 2017, „Niemki są jakieś inne, czyli kilka słów o polskiej pamięci kulturowej”, [w:] Krzysztof Ruchniewicz (red), we współpracy z Piotrem Przybyłą i Dariuszem Wojtaszynem, Filologia trudnego sąsiedztwa: tom studiów dedykowanych Profesorowi Markowi Zyburze., Wrocław (Quaestio) ,

 • Izabela Surynt , 2017, „Ordensritter und Indianer. Kulturmissionare und ihre Wilden in deutschen und polnischen Diskursen, [w:] Heinrich Kirschbaum (red.), Wiedergänger, Pilger, Indianer. Polen-Metonymien im langen 19. Jahrhundert, , Frankfurt a.M. (Pete,

 • Izabela Surynt , 2017, „Jeder ist erpressbar“. Schuld – Scham – Schmerz im Werk Helga M. Novaks, [w:] Marion Brandt (red.), Unterwegs und zurückgesehnt. Studien zum Werk von Helga M. Novak. Mit Erinnerungen an die Dichterin (= Studia Germanica Gedanensia 36)., Gdańsk.,

 • Izabela Surynt, 2016, „Ostkoloniale Diskurse in der deutschen Literatur und Publizistik des 19. Jahrhunderts”, [w:] Matthias Barelkowski, Claudia Kraft, Isabel Röskau-Rydel (red.): Zwischen Geschlecht und Nation. Interdependenzen und Interaktionen in der multiethnische, Osnabrück (fibre),

 • Izabela Surynt, 2015., „Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego”. 2 t. 1239 S.; razem z Alfredem Gallem, Jackiem Grębowcem, Justyną Kalicińską, Kornelią Kończal., Wrocław (ATUT),

 • Izabela Surynt, 2015, „Mein theurer Theodor: Gustav Freytags Briefe an Theodor Molinari 1847-1867”, [w:] Rafał Biskup (red.): Gustav Freytag (1816-1895). Leben - Werk - Grenze. S. 12-38; razem z Markiem Zyburą., Leipzig (Leipziger U,

 • Izabela Surynt, 2015, „Über die >Verbastardung< der Nationen. Zum Problem der kulturellen Begegnung und >Mischung< bei Gustav Freytag”, [w:] Rafał Biskup (red.): Gustav Freytag (1816-1895). Leben - Werk - Grenze. S. 116-136., Leipzig (Leipziger ,

 • Izabela Surynt, 2015, „Krzyżak”, [w:] Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego”. T.1. S.347-368., Wrocław (ATUT),

 • Izabela Surynt, 2015, „Polska i niemiecka kultura komunikacji”, [w:] Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. T.1. 409-423., Wrocław (ATUT),

 • Izabela Surynt, 2014, "Milczenie", [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Warszawa (Scholar). S. 234-236; razem z Mirosławą Zielińską., Warszawa,

 • Izabela Surynt, 2014, „Hindernisse in der deutsch-polnischen Kommunikation”, [w:] Kinga Hartmann (red.): Deutsche und Polen. Stereotypy, Kommunikationskulturen, wechselseitiges Wissen. S. 37-63., Wrocław - Goerlitz,

 • Izabela Surynt, 2014, „Trudności w komunikacji polsko-niemieckiej”, [w:] Kinga Hartmann (red.): Stereotypy, kultury komunikacji, wzajemne poznanie. S.37-60., Wrocław - Goerlitz,

 • Izabela Surynt, 2014, „Dispositive und Generatoren des Kulturtransfers. Ein polnischer Bestseller in Deutschland: Andrzej Szczypiorskis 'Die schöne Frau Seidenman'”, [w:] Frank Almai / Ulrich Fröschle (red.): Literatur im Kontext. Kunst und Medien, Religion und Politik. Festsc, Dresden (Thelem Ver,

 • Izabela Surynt, 2013, „Juden – Polen – Adelige. Zur Konfiguration der Alteritätsentwürfe bei Gustav Freytag“, [w:] Walter Schmitz, Jens Stüben, Matthias Weber (red.): Adel in Schlesien und Mitteleuropa. Literatur und Kultur von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, t.3., s. 43, München (Oldenbourg ,

 • Izabela Surynt, 2012, „Gustav Freytag & Henryk Sienkiewicz. O (nie)mocy kanonu”, [w:] Robert Traba / Hans Henning Hahn / Maciej Górny / Kornelia Kończal (red.): Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 3. (Paralele), s. 299-322., Warszawa (Wydawnictw,

 • Izabela Surynt, 2012, „Europa postkolonial? Zum Phänomen des deutschen Ostkolonialismus“, [w:] Anna Kochanowska-Nieborak /Ewa Płomińska-Krawiec (red.): Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung. Themen – Methoden – Herausforderungen, s.201-210., Frankfurt a.M. (Pete,

 • Izabela Surynt, 2012, „Katastrofa – upadek – wyzwolenie. Rok 1945 w niemieckiej pamięci zbiorowej“, [w:] Katarzyna Konarska, Piotr Kowalski (red.): Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, s.143-158. , Wrocław (Wydawnictwo,

 • Izabela Surynt, 2012, „O (nie)woli zapomnienia i (nie)mocy pamiętania, czyli kilka uwag o niemieckiej pamięci zbiorowej”, [w:] Bartosz Jastrzębski, Katarzyna Konarska, Arkadiusz Lewicki (red.): Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskie, Wrocław (Wydawnictwa,

 • Izabela Surynt, 2012, „Das Land der Wildnis, der Sümpfe und Gewässer. Zur Konstruktion des Ostens in den Reportagen von Józef Mackiewicz“, [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Zwischen (Sowjet-)Russland und Deutschland. Geschichte und Politik im Schaffen von Józef , Osnabrück (Fibre Ver,

 • Izabela Surynt, 2012, „Unterwegs: Das geteilte Leben von Helga M. Novak“, [w:] Edward Białek, Monika Wolting (red.): Kontinuitäten, Brüche, Kontroversen. Deutsche Literatur nach dem Mauerfall, s.247-270., Dresden (Neisse Verl,

 • Izabela Surynt, 2011, "Zwischenraeume: Helga M. Novaks polnische Phantasien", Leipziger Universitaetsverlag, 51 s., Leipzig (Reihe Preis,

 • Izabela Surynt, 2011, „Gustav Freytag und Henryk Sienkiewicz. Die (Ohn)Macht des literarischen Kanons“, [w:] Hans Henning Hahn / Robert Traba / Maciej Górny / Kornelia Kończal (eds.): Deutsch-polnische Erinnerungsorte, t.3. (Parallelen), s. 311-336. , Paderborn – München ,

 • Izabela Surynt, 2011, „Brzydota – piękno – zdrowie. O narodowych konstrukcjach ciała w niemieckiej literaturze XIX wieku na przykładzie twórczości Gustava Freytaga”, [w:] Katarzyna Konarska (red.), Ciało cielesne, s. 133-157., Wrocław ,

 • Izabela Surynt, 2010, "Przemoc - pamięć - tożsamość w niemieckiej literaturze drugiej połowy XX wieku: Światy ze słów Helgi M. Novak", (Atut), 396 S., Wrocław,

 • Izabela Surynt, 2010, "Narrative des Nationalen. Deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert", RED. razem z Markiem Zyburą, (fibre Verlag)., Osnabrueck,

 • Izabela Surynt, 2009, "Der polnisch-polnische Krieg um Guenter Grass: Imponderabilien und Mythen. Streifzuege durch die wichtigsten polnischen Grass-Debatten 1963-2007", [w:] Amicus Poloniae, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, s. 393-418; razem z Mirosławą Zieliń, Wrocław,

 • Izabela Surynt, 2009, "Deutsche Literatur in Polen seit 1989 - Ein Ueberblick", [w:] Dieter Bingen / Krzysztof Ruchniewicz (red.): Laenderbericht Polen. Geschichte - Politik - Wirtschaft - Gesellschaft - Kultur, s. 531-538., Bonn,

 • Izabela Surynt, 2009, „Leben als Exil. Zum Schaffen von Helga M. Novak“, [w:] Walter Schmitz / Jörg Bernig (red.): Deutsch-deutsches Literaturexil. Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der DDR in der Bundesrepublik Deutschland, s. 173-187., Dresden,

 • Izabela Surynt, 2009, "O zamieszkiwaniu w pamięci 'swojskiej' i 'obcej'", [w:] Hubert Orłowski (red.): Moje Niemcy - Moi Niemcy. Odpominania polskie, (Wydawnictwo Instytutu Zachodniego), s. 373-383., Poznań ,

 • Izabela Surynt, 2009, ">Gottes Freunde<, >aller Welt Feinde< und Märtyrer der Nation. Zur Figur des Freikorpskämpfers bei Ernst von Salomon", [w:] Hans Feger / Hans-Georg Pott / Norbert Christian Wolf (eds.): Terror und Erloesung. Robert Musil und der Gewaltdiskurs, Muenchen ,

 • Izabela Surynt, 2009, "Tu, gdzie teraz jestem. Helga M. Novak pomiędzy NRD a Polską", [w:] Basil Kerski / Andrzej Kotula / Krzysztof Ruchniewicz / Kazimierz Wóycicki (eds.): Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990, (ATUT) , s. 351-363., Wrocław,

 • Izabela Surynt, 2008, "Postcolonial Studies and the "Second World": Twentieth-Century German National-Colonial Constructs", [w:] Werkwinkel 3 (1) 2008, s. 61-87., ,

 • Izabela Surynt, 2008, "Epoka kamienia łupanego i telewizor". Helgi M. Novak Polska wyobrażona, [w:] znaczenia 01, Wrocław 2008, s. 79-90., Wrocław,

 • Izabela Surynt, 2007, „Die Wende. Die politische Wende 1989/1990 im öffentlichen Diskurs Mittel- und Osteuropas“, RED. razem z Markiem Zyburą, (DoBu Verlag), Hamburg,

 • Izabela Surynt, 2007, "Hochverehrter Herr Doctor. Jean Paul d'Ardeschahs Briefe an Carl Hauptmann 1909-1913", razem z Markiem Zyburą, (Neisse Verlag)., Dresden,

 • Izabela Surynt, 2007, „Literackie modele miasta a konstrukcje tożsamości społecznej, religijnej i narodowej w drugiej połowie XIX wieku”, [w:] Marta Kopij / Wojciech Kunicki / Thomas Schulz (eds.): "Wrocław literacki." (ATUT) , S. 205-226., Wrocław ,

 • Izabela Surynt, 2007, „Polskie przestrzenie ‘inności’. Kilka uwag o funkcjonalizacji problematyki polskiej w niemieckojęzycznym piśmiennictwie XIX wieku”, [w:] Krzysztof Ruchniewicz / Marek Zybura (eds.): "Z Gorzanowa w świat szeroki... Studia i materiały ofiarowane Profesorow, Wrocław,

 • Izabela Surynt, 2007, „Implosionen und Explosionen – Zur Metaphorik des literarischen Wende-Diskurses am Beispiel von Kerstin Hensels Gipshut“, [w:] I. Surynt / M. Zybura (eds.): Die Wende (DoBu Verlag), S. 258-268. , ,

 • Izabela Surynt, 2007, „Das Schönste am Schreiben ist das Schreiben. Günter Grass“, [w:] Krzysztof Ruchniewicz / Marek Zybura (eds.): "Die höchste Ehrung, die einem Schriftsteller zuteil werden kann. Deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur." (Neisse Verlag) , S. 273-301, Dresden,

 • Izabela Surynt, 2007, "Zur Praesenz und Gestaltungstechnik des polnischen Themas in den >Grenzboten< in den Jahren 1848-1870", [w:] "Zwischeneuropa / Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation", pod red. Waltera Schmitza i Juergena Joachimsthal, Dresden,

 • Izabela Surynt, 2007, "Badania postkolonialne a 'Drugi Świat'. Niemieckie konstrukcje narodowo-kolonialne w XIX wieku", [w:] Teksty Drugie, 2007 (4), S. 25-46., Warszawa,

 • Izabela Surynt, 2007, "Polen als Raum des 'Anderen' am Beispiel der deutschsprachigen Literatur der 1820er und 1830er Jahre", [w:] Alfred Gall / Thomas Grob / Andreas Lawaty / German Ritz (eds.): "Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europaeischer Kontext, deutsch-po, Wiesbaden,

 • Izabela Surynt, 2007, Hasła-eseje słownikowe: Ulla Berkewicz; Katrin Dorn; Brigitte Schwaiger; Kerstin Hensel, [w:]: Jürgen Joachimsthaler / Marek Zybura (eds.): "Leksykon pisarzy niemieckojęzycznych. Pokolenia powojenne." (Wiedza Powszechna) ., Warszawa,

 • Izabela Surynt, 2007, „>so verletzt, so erniedrigt, so elend, so mißhandelt, so verwundbar, so ungeschützt<. Gewalt und Identität im Werk von Helga M. Novak“, [w:] Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. Gender.., Bonn,

 • Izabela Surynt, 2007, Recenzja książki Urszuli Bonter Der Populärroman in der Nachfolge von E. Marlitt. Wilhelmine Heimburg,Valeska Gräfin Bethusy-Huc, Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem. Würzburg: Königshausen & Neumann 2005, [w:] Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen., Bonn ,

 • Izabela Surynt, 2007, ">Bildung< und die Raeume des Ostens in Konzepten der 'borussischen' Autoren", [w:] Bildung. Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation, pod red. Moniki Witt i Wojciecha Kunickiego, , s. 193-202., Nysa - Wrocław,

 • Izabela Surynt, 2006, „Postęp, kultura i kolonializm. Polska a niemiecki projekt europejskiego Wschodu w dyskursach publicznych XIX wieku”, (ATUT), 123 S., Wrocław,

 • Izabela Surynt, 2006, „Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku”, RED. razem z Markiem Zyburą. (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)., Wrocław,

 • Izabela Surynt, 2006, „Mein Theurer Theodor. Gustav Freytags Briefe an Theodor Molinari 1847-1867”, razem z Markiem Zyburą. (Neisse Verlag)., Dresden,

 • Izabela Surynt, 2004, „Das >ferne<, >unheimliche< Land. Gustav Freytags Polen“, (Thelem Verlag), 385 S., Dresden,

 • Izabela Surynt, 2004, „>Patagończyk w Berlinie<. Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej“. (Universitas), RED. razem z Markiem Zyburą., Kraków,

 • Izabela Surynt, 1999, „Germanistische Werkstatt - Prace germanistyczne”. (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego), RED. razem z Marią Katarzyną Lasatowicz. , Opole,

 • Izabela Surynt, 1998, „Erzählte Weiblichkeit bei Marie von Ebner-Eschenbach”, (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego), 222 S., Opole,

 • Izabela Surynt, 2012, „O (nie)woli zapomnienia i (nie)mocy pamiętania, czyli kilka uwag o niemieckiej pamięci zbiorowej”, [w:] Bartosz Jastrzębski, Katarzyna Konarska, Arkadiusz Lewicki (red.): Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskie, Wrocław (Wydawnictwa,

Wiadomości