Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Dominik Lewiński

| Zakład Komunikacji Wizerunkowej

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

konsultacje w sesji zimowej, gabinet 212:
środa 15.10-16.40
czwartek 9.50-10.50

Obszary zainteresowań

 • teoria komunikacji
 • socjologia wiedzy
 • teoria systemów
 • radykalny konstruktywizm
 • corporate identity
 • brand identity
 • public relations

Publikacje

 • Dominik Lewiński, 2006, „Obserwacja systemu i badania empiryczne. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora II” (redakcja i przedmowa wraz z B. Balickim, E. Szczerbukiem i B. Ryżem), Atut., Wrocław,

 • Dominik Lewiński, 2006, „Edukacja medialna - perspektywa systemowa” [w]: „Literatura, kultura, komunikacja”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego., Wrocław,

 • Dominik Lewiński, 2006, „Krajobraz samoreferencji. Konstruktywistyczno - systemowe rozumienie dydaktyki polonistycznej” [w]: „Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej., Łódź,

 • Dominik Lewiński, 2006, „Postmodernismus als Argumentationstechnik” (wraz z M. Graszewiczem) [w]: „Kulturen: Streit - Analyse - Dialog. Cultures: Conflict - Analysis - Dialogue“, Austrian Ludwig Wittgenstein Society., Kirchberg am Wechsel,

 • Dominik Lewiński, 2006, „Konstruktywistyczne koncepcje komunikacji” [w]: „Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją”, Tertium., Kraków,

 • Dominik Lewiński, 2005, „Metateoretyczne problemy literaturoznawcze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora” (redakcja i przedmowa wraz z B. Balickim, E. Szczerbukiem i B. Ryżem), Atut., Wrocław,

 • Dominik Lewiński, 2005, „Kompetencja komunikacyjna a edukacja” (wraz z M. Graszewiczem) [w]: „Aspekty kompetencji komunikacyjnej”, Atut., Wrocław,

 • Dominik Lewiński, 2005, „Poznanie i komunikacja w perspektywie radykalnego konstruktywizmu” [w]: „Procesy poznawcze a język. Klasyczna problematyka - współczesne rozwiązania. Cognition and Language. Classical problems - contemporary solutions.”, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie., Piotrków Trybunalski,

 • Dominik Lewiński, 2005, „Socjalne aspekty paradygmatyzacji dyskursu polskiego strukturalizmu” [w]: „Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego., Rzeszów,

 • Dominik Lewiński, 2005, „Edukacja a media” (wraz z M. Graszewiczem) [w]: „U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty - kategorie - idee”, Kastylia., Olsztyn,

 • Dominik Lewiński, 2005, „O nieistnieniu cyberprzestrzeni” (wraz z M. Graszewiczem) [w]: „Język a multimedia”, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP., Wrocław,

 • Dominik Lewiński, 2004, „Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku”, Universitas., Kraków,

 • Dominik Lewiński, 2004, „Podręcznik inicjalny. Jak się zaczyna w Polsce wiedza o public relations” [w]: "2K. Kultura i komunikacja" nr 2/04, wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP., Wrocław,

 • Dominik Lewiński, 2003, „Manga i anime - komiks japoński a sprawa polska. O pewnych tendencjach w kulturze” [w]: "3U" nr 01/2003, Atut., Wrocław,

 • Dominik Lewiński, 2003, „Funkcje public relations. Wstęp do analizy konstruktywistyczno - systemowej” [w]: "2K. Kultura i komunikacja" nr 2/03, wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP., Wrocław,

 • Dominik Lewiński, 2003, „Dyskurs dekonstrukcjonizmu” [w]: "2K. Kultura i komunikacja" nr 2/03, wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP., Wrocław,

 • Dominik Lewiński, , „2K. Kultura i komunikacja” (redakcja numerów 2/03, 1/04, 2/04, 1-2/05, 1/06), Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław,

Wiadomości