Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Bartosz Jastrzębski

prof. dr hab. | Zakład Dziennikarstwa

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

wtorek 13.30-15.30, p. 207.

Obszary badawcze

 • antropologia filozoficzna
 • filozofia religii
 • filozofia kultury
 • pogranicza filozofii i literatury

Publikacje

 • Bartosz Jastrzębski, 2015, Jutro spadną gromy (współautorzy: J. Morawiecki, M. Skawiński), Białystok,

 • Bartosz Jastrzębski, 2014, Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2013, Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2013, Kilka refleksji o narracjach tożsamościowych współczesnych buddystów buriackich, "Literatura Ludowa", nr 3 (2013), Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2013, Miasto neonów i powłok Z drugim chambolamą klasztoru Gandan i Kościoła buddyjskiego w Mongolii Nanzaddorżem – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 7 (2013), Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2013, "Kościół temu winien". Z pastorem Ercihem Busse – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 7 (2013), Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2013, Co kryje się pod maską szamana - czyli o narracjach biograficznych współczesnych szamanów buriackich (Ułan Ude) [w:] Maski, twarze, pyski, pod red. Katarzyny Konarskiej , Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2012, Krasnojarsk zero (współautor: Jędrzej Morawiecki), wyd. Sic!, Warszawa,

 • Bartosz Jastrzębski, 2012, O stosunkach złosąsiedzkich. Z red. Adamem Szostkiewiczem – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 6 (2012), Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2012, O zagrożeniach, klęskach i katastrofach w miejskim pejzażu religijnym współczesnej Buriacji [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, pod red. Katarzyny Konarskiej (współautor: Jędrzej Morawiecki), Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2011, Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach, wyd. ATUT, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2011, Buddyzm i chrześcijaństwo w pejzażu religijnym współczesnej Mongolii, [w:] Media i religia, (red.) I. Borkowski, B. Jastrzębski, D. Lewiński, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2011, Ekscerpty z filozoficznych opowieści o prawdzie, [w:] Mit, prawda, imaginacja, (red.)P. Kowalski, wyd. Uniwersytetu Wr,

 • Bartosz Jastrzębski, 2011, Krasnojarsk, "Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczństwo", , nr 5/ 2011, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2011, Innego piekła nie ma. Z prof. Zbigniewem Paskiem – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, „Znaczenia” nr 5 (2011), Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2011, URBAN DAY-TO-DAY RELIGIOUSNESS OF KRASNOYARSK. A REPORT OF THE COMMUNICATION CASE STUDY (współautor: Jędrzej Morawiecki) [w:] Sibir' na perekrestje mirowych rieligij, pod red. L. G. Panin, Novosibirsk ,

 • Bartosz Jastrzębski, 2010, Kraje bałtyckie, "Nowa Okolica Poetów", nr 33-34, Rzeszów,

 • Bartosz Jastrzębski, 2010, O miłości, "Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczństwo", nr 3/ 2010, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2010, Narody nie są iluzją, "Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo", nr 4/ 2010, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2010, Droga, "Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo", nr 4/ 2010, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2008, Próżniowy świat, wyd. ATUT, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2008, Mądrość jako utopia, "Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo", nr 1/ 2008, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2007, Pająk. Szkice prawie filozoficzne, wyd. ATUT, Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 2007, Upojenie jako element struktury codzienności, [w:] Człowiek w sieci zniewolonych dróg (artykuły konferencyjne), Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora., Pułtusk,

 • Bartosz Jastrzębski, 2007, Depresja, „Migotania, przejaśnienia” nr 1-2 (14-15) 2007., Gdańsk,

 • Bartosz Jastrzębski, 2007, Domostwo, „Nowa Okolica Poetów” nr 22/2007., Rzeszów,

 • Bartosz Jastrzębski, 2006, Pogody i pory roku, „Autograf” nr 6 (94) 2006., Gdańsk,

 • Bartosz Jastrzębski, 2003, Struktura i znaczenie przeżycia religijnego w koncepcji C. G.Junga, [w:] Nieświadomość to odrębne królestwo…,( red.) R. Saciuk, I. Błocian, wyd. Adam Marszałek., Toruń,

 • Bartosz Jastrzębski, 2003, Junga ”religia prywatna” wobec problemu zła, [w:] Nieświadomość to odrębne królestwo…, (red.) R. Saciuk, I. Błocian, wyd. Adam Marszałek., Toruń,

 • Bartosz Jastrzębski, 2001, Noc jako czas oczekiwania prawdy. Novalisa apologia mroku i umierania, „Albo albo. Problemy psychologii kultury” nr 1/2001., Warszawa,

 • Bartosz Jastrzębski, 1999, Jezus i jego Przeciwnik w poezji Williama Blake’a, „Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne” nr 11-12 (1999)., Wrocław,

 • Bartosz Jastrzębski, 1999, Prymat wyobraźni u Paracelsusa i Williama Blake’a, „Rita Baum” nr 2/1999. , Wrocław,

Pliki

Wiadomości