Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Annette Siemes

| Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Kontakt

http://www.pk.uni.wroc.pl

Konsultacje

konsultacje w semestrze letnim (do końca marca - online, za pomocą aplikacji teams – dla ustalenia szczegółów proszę w razie potrzeby o kontakt mailowy):

- poniedziałek, godz. 17-18
- wtorek, godz. 14:30-15:30

konsultacje na studiach niestacjonarnych:
- 12.02., 15:30-16:30
- 27.03., 14:30-15:30
- 23.04., 14:30-15:30
- 15.05., 12:45-13:45
- 05.06., 14:30-15:30


O mnie

studia

 • do 2000: Nauka o Komunikacji (Publizistik und Kommunikationswissenschaft), Slawistyka, Historia Europy Wschodniej – Ruhr-Universität Bochum, Niemcy
 • od 07/2006-01/2009: doktorat – o liczbach w komunikacji medialnej, Technische Universität Chemnitz

 
praca ...

 • coolibri, Bochum – największe czasopismo kulturowo-młodzieżowe w Zagłębiu Ruhry - asystent redakcji, praca dziennikarska (1993-2000)
 • praca w agencjach/działach badań rynku i mediów (2001-2004):
  • Deutsche Welle, Kolonia – Dział badań odbiorców
  • Globalpark GmbH, Hürth k. Kolonii – agencja badań online
  • GIM – Gesellschaft für innovative Marktforschung mbH, Heidelberg – agencja innowacyjnych badań rynkowych
  • com.X Institut, Bochum – agencja badań komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firm i organizacji


... naukowo-dydaktyczna

 • Instytut Publicystyki i Komunikacji Społecznej, Ruhr-Universität Bochum (2000-01),
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław (2004-08),
 • SWPS – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław - zajęcia z zakresu badań komunikacji itp. (2008-17),
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski (2008/09-...)

Obszary badawcze

 

 • transformation design i projektowanie komunikacji
 • procedury normalizacyjne/normalność w komunikacji
 • użytkowanie mediów i urządzeń medialnych/człowiek w kontekście technologii medialnej
 • badania symboliki popkulturowej w komunikacji
 • badanie zjawisk komunikacji w przestrzeni społecznej (metody jakościowe i ilościowe) w ramach konstruktywistycznej teorii komunikacji
 • style życia w komunikacji
 • badanie roli i funkcji liczb w komunikacji medialnej

Publikacje

 • Siemes A., 2020, transformation design – w kontekście projektowania komunikacji i badań normalności, Kraków, Libron.

 • Siemes A. / Fleischer M., 2020, Świadomość i przynaleźność subkulturowa wśród młodzieży. W: M. Grech, K. Lachowska, K. Olender, A. Siemes (red.), badanie komunikacji / projektowanie komunikacji. vol. 3 (s. 9-64), Kraków, Libron.

 • Siemes A. / Fleischer M., 2019, Skalowania w dyskursie ekologicznym wśród młodzieży (przypadek sytuacji z brakiem wiedzy). W: A. Siemes, M. Grech, M. Wszołek (red.), badanie komunikacji, vol. 2 (s. 9-51), Kraków, Libron.

 • Siemes A., 2019, Kryzys jako stan normalny – o normalizacji rzeczy nie do przyjęcia. Zarys projektu badawczego. W: E. Biłas-Pleszak, A. Kalisz, E. Tyc (red.), Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Tom 5. Błąd, kryzys, skandal (s. 113-128), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Siemes A., 2019, Kto ma naprawić świat? Badanie na temat globalnego ocieplenia oraz szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. W: M. Grech, K. Lachowska, K. Olender, A. Siemes (red.), badanie komunikacji / projektowanie komunikacji. vol. 3 (s. 117-149), Wrocław/Kraków, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Libron.

 • Siemes A., 2018, Transformation design – zarys zagadnienia w kontekście projektowania komunikacji. W: M. Wszołek, M. Grech, A. Siemes (red.), projektowanie komunikacji, vol. 1 (s. 85-104), Kraków, Libron.

 • Siemes A., 2018, Życie przez różowe gogle. Procedury normalizacyjne w kontekście interesów branżowych. W: M. Wszołek, M. Grech, A. Siemes (red.), badanie komunikacji, vol. 1 (s. 9-55), Kraków, Libron.

 • Siemes A., 2018, To sztuka, czy to normalne?. W: G. Habrajska (red.), Dyskurs artystyczny (s. 112-122), Łódź, Primum Verbum.

 • Siemes A., 2018, Sztuka ucieczki z normalności – analiza subwersywnych form komunikacji. W: G. Habrajska (red.), Parafrazowanie w dyskursie artystycznym (s. 95-118), Łódź, Primum Verbum.

 • Siemes A., 2017, Normalność i procedury normalizacyjne jako kategorie obserwacji dla badań komunikacji. W: Arkadiusz Dudziak / Alina Naruszewicz-Duchlińska (red.), Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. II: perspektywa komunikologiczna (s. 7-22), Olsztyn, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie.

 • Siemes A., 2017, Powstawanie (auto)wizerunku w kontekście biografii medialnej i rozwoju technologii. W: Igor Borkowicz (red.), Dziennikarstwo i Media 8, Kody i strategie w komunikacji (s. 197-212), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Siemes A., 2017, Badanie reklamy – Przegląd perspektyw badawczych w kontekście komunikacji i kultury. W: Mariusz Wszołek (red.), Manual – reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji, s. 147-187, Wrocław/Kraków, Libron.

 • Siemes A., 2017, Pop- i subkulturowa symbolika w reklamie – próba zastosowania kategorii analizy. W: M. Grech, A. Siemes, M. Wszołek (red.), badanie i projektowanie komunikacji 6 (s. 123-142), Kraków, Libron

 • Siemes A., 2016, Miłość, dom, bezpieczeństwo. Mama, tata, dziecko. Raz – dwa – trzy – gotowe. Co? W: Grażyna Habrajska & Joanna Ślósarska (red.), Strategie twórcze w działaniu, s. 24-63, Łódź, Primum Verbum.

 • Siemes A., 2016, Człowiek i relacje interpersonalne w kontekście technologii telekomunikacyjnej oraz ich wizualizacja w reklamie – obserwacja nowej (niesympatycznej) normalności. W: Marek Graszewicz i Mariusz Wszołek (red.), Teorie komunikacji i mediów 9, s. 37-60, Kraków, Libron.

 • Siemes A., 2016, Zdrowie jako motyw procedur normalizacyjnych w komunikacji – perspektywy badawcze na podstawie analizy egzemplifikacji. W: M. Grech, M. Wszołek, A. Siemes (red.), badanie i projektowanie komunikacji 5, s. 99-117, Kraków, Libron.

 • Siemes A., 2016, Normalność – sposób na design (i odwrotnie). W: G. Habrajska (red.), Komunikatywizm – przyszłość nauki XXI wieku, s. 342-357, Łódź, Primum Verbum.

 • Siemes A., 2015, normalność z perspektywy obserwatora – diagnoza, Łódź, Primum Verbum.

 • Siemes A., 2015, To przecież normalne. O negocjowaniu obszarów normalności w komunikacji i ich badaniu. W: Grażyna Habrajska (red.), Odmiany komunikacji bezpośredniej i medialnej, s. 9-29, Łódź, Primum Verbum.

 • Siemes A., 2015, Co nam się stanie bez trzeciej ręki? Telefon mobilny i kategoria łączności – eksperyment. W: Dziennikarstwo i Media 6 – Teoria i praktyka medioznawstwa, red. Igor Borkowski, s. 159-174, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Siemes A., 2014, Voll normal. Die Untersuchung (der Aushandlung) von Normalitätsbereichen in der Kommunikation. W: Grażyna Habrajska (red.), Symbolic Communication Strategies, s. 38-64, Łódź, Primum Verbum.

 • Siemes A., 2014, Technologia dla nas – czy my dla technologii? Znaczenie telefonu mobilnego z perspektywy młodych użytkowników – wyniki ankiety. W: Karina Stasiuk-Krajewska / Marek Graszewicz (red.), Teorie komunikacji i mediów 7 – od teorii do empirii, s. 283-309, Wrocław, Oficyna wydawnicza ATUT.

 • Siemes A., 2014, Negocjacja sensu w komunikacji dydaktycznej – próba rekonstrukcji sieci semantycznej na przykładzie rozumienia słowa "doradztwo". W: Grażyna Sawicka, Wiesław Czechowski (red.), Sytuacja komunikacyjna i jej parametry "Być nadawcą - Być odbiorcą", s. 169-18, Toruń, Wydaw. Adam Marszałek.

 • Siemes A., 2014, Koncept prawdy w reklamie i wypowiedziach o markach i produktach. W: Aleksander Kiklewicz / Ewa Starzyńka-Kościuszko (red.), Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku, s. 257-275, Olsztyn,

 • Siemes A., 2013, normalność w komunikacjach – jej negocjowanie i badanie. na materiale komentarzy dotyczących architektury domów mieszkalnych, Łódź, Primum Verbum.

 • Siemes A., 2013, Dom i urlop – dwa współzależne koncepty? W: Michał Grech & Annette Siemes (red.), badanie i projektowanie komunikacji 2, s. 211-225, Kraków, Libron.

 • Siemes A., 2013, Kategoria normalności w komunikacji – na przykładzie konstruktu rodziny. W: Marek Graszewicz (red.), Teorie komunikacji i mediów 6, s. 153-162, Wrocław, Oficyna wydawnicza ATUT.

 • Siemes A., 2012, Koncepcje stylu życia i obserwacja komunikacji – lifestyle‘owe kody komunikacyjne. W: Język a Kultura, t.23, Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej, , Acta Universitatis Wratislaviensis No 3456, s. 273-286, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Siemes A., 2012, To (nie) dom? – Proces negocjowania normalności na przykładzie komunikacji dotyczących architektury użytkowej. W: Michał Grech & Annette Siemes (red.), badanie i projektowanie komunikacji 1, s. 95-123, Kraków, Libron.

 • Siemes A., 2011, semantyka globalnych marek i firm, w: communication des, [dokument online, dostęp 29.04.2011:] 
http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/semantyka_globalnych_marek_i_firm/

 • Siemes A., 2011, Koncepcje stylów życia i obserwacja komunikacji – lifestyle‘owe kody komunikacyjne. W: Grażyna Habrajska (red.), Komunikatywizm w Polsce – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki (Seria Poznawać. Tworzyć. Komunikować), s. 227-239, Łódź, Primum Verbum.

 • Siemes A., 2011, To (nie) dom? – Komentarze do architektury domów na forach internetowych. Badanie tekstów o projektach architektury użytkowej. W: M. Graszewicz / J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów 4, s. 283-304, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT.

 • Siemes A., 2011, Jak badać komunikację – dlaczego potrzebujemy podejścia jakościowego i na czym ono polega? Kontekst teoretyczny dla badań z zakresu projektowania komunikacji, w: communication des, [dokument online, dostęp 29.04.2011:] http://cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/jak_badac_komunikacje/

 • Siemes A., 2010, Liczby w mediach: rola i funkcja rzeczywistości liczb w komunikacji medialnej – wyniki badania empirycznego. W: Barbara Bogołębska & Monika Worsowicz (red.), Styl – Dyskurs – Media, s. 419-431, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Siemes A., 2010, Niklasa Luhmanna wykład Wprowadzenie do teorii systemów w wydaniu książkowym. W: B. Balicki / D. Lewiński / B. Ryż / E. Szczerbuk (red.), radykalny konstruktywizm. antologia, s. 173-210, Wrocław, GAJT.

 • Siemes A., 2009, Zahlen in Medienangeboten. Eine Studie zur Konstitution und Funktion medialer Zahlenwirklichkeiten [Liczby w ofertach medialnych. Badanie na temat powstawania i funkcji rzeczywistości liczb w mediach], Oberhausen, Athena.

 • Siemes A., 2009, Instrukcja używania miasta - komunikacja społeczna w mieście (zarys projektu). W: Anna Obrębska (red.), Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej (s. 67-76; razem z: Fleischer, Michael), Łódź, Primum Verbum.

 • Siemes A., 2009, Die Krisen-Riesen [Olbrzymy kryzysu], w: kultuRRevolution, s. 30-33.

 • Siemes A., 2006, Znaki miasta. System komunikacji dla turystów Starego Miasta we Wrocławiu. Wyniki badań empirycznych, w: 2K – kultura i ko, s. 2-11.

 • Siemes A. / Quast T., 2004, Eine Frage der Perspektive [temat „media” w dziennikarstwie i PR – wyniki badań], w: prmagazin, 9/2004, s. 54-58.

 • Siemes A. / Quast T., 2004, Blick in den Spiegel [temat „media“ w dziennikarstwie i PR – wyniki badań], w: prmagazin, 7/2004, s. 56-60.

 • Siemes A., 2003, Gesunde Mischung? [temat „zdrowie” w dziennikarstwie i PR – wyniki badań], w: prmagazin, 9/2003, s. 44-47.

 • Siemes A., 2003, Fit für PR? [temat „zdrowie” w dziennikarstwie i PR – wyniki badań], w: prmagazin, 7/2003, s. 52-56.

 • Siemes A., 2002, Auslandskorrespondenten in Polen zwischen Rollenverständnis und Arbeitsrealität. Ein Blick hinter die Kulissen der Auslandsberichterstattung. W: Peter Kruck, Christine Rothe, Gudrun Schäfer (red.), Kommunikation im Gespräch (s. 203-218), Münster, Daedalus Verlag

 • Siemes A., 2000, Auslandskorrespondenten in Polen – Nachbarschaftsvermittler zwischen Rollenverständnis und Arbeitsrealität [Korespondenci zagraniczni w Polsce – pośrednicy w sąsiedztwie, między rolą a realnością], Bochum, bochumer universitätsverlag.