Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

The 4th Pillar of Democracy: Media Freedom and Media Self-regulation in Poland

W ostatnich latach polityka medialna w Polsce stała się jednym z kluczowych i najbardziej dyskutowanych zagadnień. W związku z istotnymi zmianami, jakie dokonały się w zakresie publicznych środków przekazu w Polsce, pojawiło się wiele inicjatyw, zwłaszcza w odniesieniu do własności mediów, poziomu ich profesjonalizmu i edukacji dziennikarskiej.

 

Konferencja "The 4th Pillar of Democracy: Free Media and Media Self-regulation in Poland", zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie (Erich Broch Institute for International Journalism), podejmuje kwestię wolności mediów w Polsce. Stawia przed uczestnikami ważkie pytanie: w jaki sposób dziennikarze i organizacje medialne mogą stworzyć efektywny system autoregulacji w celu uniknięcia ingerencji ze strony rządu? Media są czwartym filarem demokracji i składową procesu podejmowania decyzji, w którym może uczestniczyć każdy obywatel. Z drugiej strony, autoregulacja mediów jest istotnym narzędziem bezpłatnego i szybkiego pozasądowego postępowania, które pozwala na sprawną korektę w przypadku naruszenia przez konkretne medium zasad etyki. Negatywnym przykładem z ostatnich lat było ustanowienie przez rząd węgierski Rady Mediów, co wyraźnie pokazało, jak powołana przez polityków instytucja może fatalnie wpływać na poziom wolności mediów. Proces ten był mocno krytykowany przez Komisję Europejską.

 

Nadchodząca konferencja próbuje zaangażować przedsiębiorstwa medialne, decydentów oraz międzynarodowych ekspertów jak i polskich dziennikarzy oraz wykładowców i wciągnąć ich do dyskusji nad powołaniem do życia niezależnej instytucji regulującej funkcjonowanie mediów w Polsce. Jednym z głównych mówców będzie Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W swoim wystąpieniu przedstawi najważniejsze wyzwania, przed jakimi stawały media w ostatnim czasie z perspektywy Biura RPO. Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, dostarczy pogłębionej analizy tego, co dzieje się obecnie w polskich mediach drukowanych i określi zagrożenia, na jakie prasa w Polsce jest narażona.

 

Celem konferencji jest także zapoznanie jej uczestników z obecnym stanem badań nad autoregulacją mediów, polityczną polaryzacją i wpływem mediów społecznych na wybory w Polsce. Eksperci reprezentujący Radę Europy w Strasburgu podzielą się wiedzą na temat standardów związanych z powoływaniem do życia niezależnych instytucji regulujących funkcjonowanie mediów. Specjaliści z Bośni i Hercegowiny oraz z Niemiec dostarczą przykładów na udane adaptacje takich instytucji.