Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Jubileusz prof. Andrzeja Zawady

W środę 10 października odbył się jubileusz profesora Andrzeja Zawady z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Podczas uroczystości przemawiali m.in. prof. Adam Jezierski, rektor UWr, prof. Iwona Bartoszewicz, prorektor ds. nauki, prof. Marcin Cieński, dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Arkadiusz Lewicki i dyrektor IDiKS. Laudację na cześć jubilata wygłosił prof. Bogusław Bednarek. Zaprezentowana została księga jubileuszowa „Jestem kulturowym mieszańcem. I to mi się podoba…” pod red. I. Borkowskiego, A. Lewickiego i P. Urbaniaka. Nie zabrakło referatów dotyczących zainteresowań badawczych Zawady – „Bresław oczami socjolingwisty” i „»Fundament odczuwania«. O motywach wieluńskich w twórczości” przedstawili odpowiednio prof. Stefan Kiedroń i dr Jarosław Petrowicz.

Andrzej Zawada – urodził się w 1948 r. w Wieluniu, z Wrocławiem związany od 1966 roku. Jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, krytykiem literackim, eseistą, tłumaczem i edytorem. Zajmuję się literaturą polską XX wieku i współczesną oraz historią i kulturą Dolnego Śląska, a także problematyką tożsamości kulturowej. Pracował na wielu uniwersytetach, w tym w Finlandii, Holandii i Szwecji. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Filologicznych wrocławskiego Oddziału PAN (od 2001), członkiem Rady Kultury Wrocławia oraz jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”.