Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Zakład Sztuk Audiowizualnych

Zakład Sztuk Audiowizualnych

Zakład Sztuk Audiowizualnych powstał w roku 2017 i skupia badaczy zajmujących się, zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej, niezwykle szeroko pojętą audiowizualnością. W obszarze zainteresowań badawczych mieści się więc zarazem historia i teoria filmu fabularnego oraz dokumentalnego czy telewizyjnych seriali, jak i problemy związane ze współczesną audiosferą oraz mediatyzacją czy saturacją medialną.

Publikacje pracowników Zakładu dotyczą rozmaitych sfer funkcjonowania tradycyjnych i nowych mediów – od początków kinematografii do najnowszych zjawisk, które można zaobserwować we wciąż ewoluującym internecie. Ta wielość zainteresowań i metod badawczych pozwala na spojrzenie na problem audiowizualności z różnych, wzajemnie uzupełniających się perspektyw.

Zatrudnieni

prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki

prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki

Kierownik Zakładu
Strona www
dr Ewa Baszak-Glebow

dr Ewa Baszak-Glebow

adiunkt
dr Małgorzata Czapiga-Klag

dr Małgorzata Czapiga-Klag

Adiunkt
Strona www
prof. dr hab.  Dariusz  Galasiński

prof. dr hab. Dariusz Galasiński

Profesor
Strona www
dr Dawid Głownia

dr Dawid Głownia

asystent
Strona www
dr Małgorzata Kolankowska

dr Małgorzata Kolankowska

Adiunkt
dr inż. Radosław Kożuszek

dr inż. Radosław Kożuszek

Wykładowca
mgr Joanna Morawiecka

mgr Joanna Morawiecka

wykładowca
Strona www
mgr Zofia Nauka

mgr Zofia Nauka

Wykładowca
dr Iga Pękala

dr Iga Pękala

Adiunkt
dr Agnieszka Zwiefka-Chwałek

dr Agnieszka Zwiefka-Chwałek

Adiunkt
Strona www