Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Zakład Projektowania Komunikacji

Zakład Projektowania Komunikacji

W ramach zakładu Communication design — zarówno naukowo jak i dydaktycznie — duży nacisk kładziemy na badaniu uwarunkowań, historii i aktualnego zastosowania designu i komunikacji. Zagadnienia szczegółowe, które nas interesują to: historia designu, cele i funkcje programów projektowania we współczesnym społeczeństwie, kulturowe uwarunkowania zachowań klientów indywidualnych i organizacji, sposoby identyfikacji problemów i metody ich rozwiązywania, sposoby i zasady konstruowania designu i reklamy dla adekwatnej komunikacji, tworzenie wizerunku przedsiębiorstw, instytucji, organizacji społecznych oraz reorganizacja wizerunków już istniejących, projektowanie jako artykulacja struktur, wizji i strategii rozwoju.

 

W ramach zakładu projektowania komunikacji koncentrujemy się nie tylko na prowadzeniu studiów, ale także przygotowaniu i realizacji wielu badań, zarówno indywidualnych jak i zespołowych, podstawowych jak i stosowanych. wyniki pracy naukowej można znaleźć w publikacjach poszczególnych autorów a publikacje będące wynikami ostatnich zakończonych projektów można znaleźć m.in. tutaj. Łącząc studia i naukę współpracujemy w ramach projektów z różnymi firmami i instytucjami: naukowymi, publicznymi, stowarzyszeniami czy fundacjami.

Zatrudnieni

dr hab., prof. UWr Michał Grech

dr hab., prof. UWr Michał Grech

Kierownik zakład
Strona www
prof. zw. dr hab. Michael Fleischer

prof. zw. dr hab. Michael Fleischer

Profesor
Strona www
dr Karolina Lachowska

dr Karolina Lachowska

Adiunkt
Strona www
dr Kamil Olender

dr Kamil Olender

Adiunkt
Strona www
dr Katarzyna Płoszaj

dr Katarzyna Płoszaj

adiunkt
dr hab. Annette Siemes

dr hab. Annette Siemes

Adiunkt
Strona www

Studia

communication design to specjalność działająca w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego. w ramach proponowanych studiów oferujemy państwu obszary wiedzy i kompetencji z zakresu communication design: corporate identity, information design, design powierzchni oraz design opakowań. specjalność jest kontynuacją wcześniejszej specjalności corporate identity i public relations, o czym możecie państwo poczytać w historii naszego zespołu dydaktyczno-naukowego.

program studiów koncentruje się na wypracowaniu wśród studentów i studentek kompetencji rozwiązywania realnych problemów projektowych z wykorzystaniem zróżnicowanego warsztatu badawczo-strategiczno-kreacyjnego. studia zorientowane są na zrozumienie i opanowanie umiejętności pracy w procesie projektowym, w którym swoje miejsce mają analiza, strategia i kreacja. 

celem kształcenia jest nauczenie studentów i studentek metod adekwatnego projektowania w ramach istniejących procesów komunikacyjnych oraz diagnozowanie zakłóceń tych procesów w projektowaniu komunikacji. absolwenci specjalności communication design dysponują zróżnicowanym warsztatem w zakresie komunikacji społecznej, pracy kreatywnej, procesu projektowego i pracy w interdyscyplinarnym zespole kreatywnym. tym samym nasi absolwenci mogą pracować wszędzie tam, gdzie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne jest efektywne i optymalne projektowanie, jako czynnik uzyskiwania wymiernych wyników ekonomicznych i wizerunkowych.

nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach wizerunkowych, zajmujących się zarówno projektowaniem graficznym, jak również planowaniem strategii komunikacyjnych i współpracą z mediami, w działach marketingu i public relations oraz w instytutach badawczych, prowadząc badania społeczne i badania komunikacji.

Zewnętrzne linki

  • magazyn - link
  • zakład communication design - link
  • wizytówka communication design - link
  • strona domowa prof. fleischera - link
  • strona domowa dr. wszołka - link

Wybrane publikacje