Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Zakład Komunikacji Wizerunkowej

Zakład Komunikacji Wizerunkowej

Zakład Komunikacji Wizerunkowej powstał w 2014 roku, aby przygotować absolwentów tego kierunku studiów do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: Zarządzanie relacjami z klientem - w charakterze specjalisty kreującego i zarządzającego budową relacji pomiędzy zespołem obsługującym klienta a klientem w procesie projektowania komunikacji i brandingu. Zarządzanie kreatywne - studia pozwalają na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w dynamicznie rozwijającej się branży kreatywnej i wizerunkowej, w szczególności w brandingu, także w kontekście coraz dynamiczniej rozwijającego się systemu medialnego i ekonomicznego. Zarządzanie strategiczne - efektem kształcenia na studiach I stopnia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze strategicznego zarządzania potencjałem wizerunkowym, organizacyjnym i ekonomicznym we współczesnych przedsiębiorstwach, które na stale zmieniającym się i coraz bardziej homogennym rynku orientują się na świadome zarządzanie własnym wizerunkiem. Specyfika współczesnej gospodarki i mediów wymusza na aktorach zorientowanie już nie na długie trwanie lecz nieustanne i dynamiczne dostosowywanie się do zachodzących zmian.

Absolwenci kierunku Komunikacja Wizerunkowa

Absolwenci kierunku Komunikacja wizerunkowa pracować mogą między innymi:

 • w agencjach brandingowych,
 • agencjach public relations
 • w studiach projektowych,
 • w studiach graficznych,
 • w agencjach reklamowych,
 • w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
 • w filmowych i reklamowych grupach producenckich,
 • agencjach interaktywnych,
 • firmach zajmujących się rozwojem oprogramowania,
 • w szeroko pojętym przemyśle rozrywkowym i kreatywnym.
 • domach mediowych 
 • departamentach i działach public relations, marketingu, reklamy, brand management firm, organizacji, czy instytucji publicznych 
 • agencjach badań rynku i konsumentów
 • jako rzecznicy prasowi i doradcy wizerunkowi

Absolwenci studiów II stopnia są też przygotowania do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w ww. zakresach oraz organizowania pracy zespołów w ramach tzw. sektorów kreatywnych. 

Zatrudnieni

prof. dr hab. Leszek Pułka

prof. dr hab. Leszek Pułka

kierownik zakładu
Strona www
prof. dr hab. Jerzy Biniewicz

prof. dr hab. Jerzy Biniewicz

profesor
Strona www
dr Waldemar Bojakowski

dr Waldemar Bojakowski

Adiunkt
prof. dr hab. Marek Bratuń

prof. dr hab. Marek Bratuń

profesor
Strona www
dr Michał Grala

dr Michał Grala

asystent
dr hab., prof. UWr Jacek Grębowiec

dr hab., prof. UWr Jacek Grębowiec

Profesor
Strona www
dr Dorota Kokowicz

dr Dorota Kokowicz

Adiunkt
dr Dominik Lewiński

dr Dominik Lewiński

Adiunkt
Strona www
dr Paweł Pawiński

dr Paweł Pawiński

Adiunkt
dr Patrycja Rozbicka

dr Patrycja Rozbicka

Adiunkt
Strona www
dr Roman Wróblewski

dr Roman Wróblewski

Adiunkt
Strona www