Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Zakład Komunikacji Międzykulturowej powstał w 2012 r. z inicjatywy prof. dr hab. Izabeli Surynt. Skupia on wykładowców IDKS, przedstawicieli różnych dyscyplin i nauk (humanistycznych i społecznych), zajmujących się badaniem: transferów kulturowych, kultur komunikacji (w szczególności polskiej, niemieckiej i rosyjskiej), stereotypów, kultur pamięci, różnych manifestacji tożsamości (narodowych, religijnych) oraz  inności/odmienności etc. Efektem pracy zakładu jest m.in. dwutomowe, liczące ponad 1300 stron i kilkadziesiąt wyczerpujących haseł kompendium Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego oraz liczne publikacje naukowe (w tym wiele monograficznych), a także publicystyczne i literackie naszych pracowników.

Zatrudnieni

prof. zw. dr hab. Izabela Surynt

prof. zw. dr hab. Izabela Surynt

kierownik zakładu
Strona www
dr Sylwia  Dec-Pustelnik

dr Sylwia Dec-Pustelnik

Adiunkt
dr Aleksandra  Matyja

dr Aleksandra Matyja

adiunkt
dr hab, prof. UWr. Jędrzej Morawiecki

dr hab, prof. UWr. Jędrzej Morawiecki

Adiunkt
Strona www