Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Zakład Form Literackich i Dokumentalnych

Zakład Form Literackich i Dokumentalnych

Zakład Form Literackich i Dokumentalnych skupia uczonych badających zjawiska literackie, kulturowe, społeczno-kulturowe, filmoznawcze, medioznawcze i mechanizmy marketingowe. W badaniach nad filmem dominuje problematyka przemian obyczajowo-moralnych, refleksja nad estetyką ponowoczesną oraz jej formami zarówno w kinie gatunków, jak i w filmach wysokoartystycznych. Uzupełniają je prace nad dokumentalistyką i twórczością telewizyjną. Wśród badań literaturoznawczych zwracają uwagę: eksploracja twórczości i biografii wybitnych pisarzy XX i XX w., analiza form ich obecności w przestrzeni medialnej, studia nad prozą dokumentarną (reportaż, memuarystyka, oral history), analizowaną w perspektywie antropologii i historii kultury. Badania medioznawcze koncentrują się nad formami obecności literatury i sztuki w mediach i nowych mediach, publicystyką radiową i telewizyjną, a także marketingiem w kulturze. Pracownicy zakładu to cenieni literaturoznawcy,  filmoznawcy i krytycy literatury najnowszej, nie brak wśród nich redaktorów programów telewizyjnych i radiowych, a także prozaików, poetów i eseistów.

Zatrudnieni

prof. dr hab. Urszula Glensk

prof. dr hab. Urszula Glensk

kierownik zakładu
Strona www
prof. zw. dr hab. Stanisław Bereś

prof. zw. dr hab. Stanisław Bereś

profesor emerytowany
Strona www
dr Marta Łysik

dr Marta Łysik

Adiunkt
Strona www
dr hab. Karol Maliszewski

dr hab. Karol Maliszewski

Adiunkt
Strona www
dr Dawid Szkoła

dr Dawid Szkoła

dr Łukasz Śmigiel

dr Łukasz Śmigiel

Adiunkt
Strona www

Pola Badawcze

 • Filmoznawstwo [Dokumentalistyka filmowa (B, L); Cykliczne programy i seriale telewizyjne (B, L); Ekonomia kina (L); Gender i seks w filmie światowym (L); Kino gatunków (L); Kino nieme (L); Kino postmodernistyczne (L); Kinematografia współczesna (L).]
 • Kulturoznawstwo [Kultura w mediach klasycznych i elektronicznych (B, G, L, Ł, Ś); Kultura popularna (L).]
 • Literaturoznawstwo XX-XXI w. [Creative writing: praktyka, teoria, dydaktyka (B, G, Ł, M); Dokumentalistyka, memuarystyka i oral history (B, G); Historia literatury polskiej XX-XXI w. (B, G, Ł, M); Krytyka i publicystyka literacka wobec nowych mediów (B, G, M); Life Writing, czyli gatunki autobiograficzne (Ł); Literatura faktu i reportaż literacki (G, Ł); Literatura i sztuka społeczności lokalnych (B, G, M); Literatura wnuków (Ł); Nowe media, nowe gatunki (Ł); Powieść: teoria i praktyka (Ł); Powieść uniwersytecka (Ł); Współczesna poezja polska w przestrzeni komunikacyjnej (M); Wywiad literacki: rozmowy-rzeki, rozmowy-delty (B); Sztuki plastyczne w perspektywie słowa (B);]
 • Medioznawstwo (B, L, Ś) [Literatura i media w USA (Ł); Literatura i radio (B, G, Ł, Ś); Marketing w kulturze: zarządzanie strategiczne w wydawnictwach, produkcja i wprowadzanie na rynek czasopism (Ś); Promocja i autopromocja: współczesne techniki promocji książki, sprzedaż i dystrybucja na rynku książki (Ł, Ś); Publicystyka telewizyjna i radiowa: kultura wysoka i popularna (B, G, Ł, Ś); Radio w Nowych Mediach (Ś).]

Wybrane publikacje

 • Bereś S., 2016, Tadeusz Gajcy. W pierścieniu śmierci, Czarne,

 • Glensk U., 2015, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu 1918-1939, Wrocław,

 • Maliszewski K., 2015, Wolność czytania. Teksty z przypisami i bez, Mikołów,

 • Glensk U., 2012, Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu, Kraków,

 • Glensk U., 2011, Jak zostać pisarzem? Pierwszy polski podręcznik dla autorów, pod red. A. Zawady, (współaut.), Wrocław,

 • Lewicki A., 2011, Seks i Dziesiąta Muza. Erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe w kinie przedkodeksowym, Wrocław,

 • Lewicki A., 2011, Od House'a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wrocław,

 • Glensk U., 2007, Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze, Wrocław,

 • Lewicki A., 2007, Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym, Wrocław,

 • Maliszewski K., 2006, Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi, Wrocław,

 • Maliszewski K., 2005, Rozproszone głosy. Notatki krytyka, Warszawa,

 • Bereś S., 2002, Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI, Warszawa,

 • Glensk U., 2002, Proza wyzwolonej generacji 1989-1999, Kraków,

 • Maliszewski K., 2001, Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach, Wrocław,

 • Maliszewski K., 1999, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, Bydgoszcz,

 • Bereś S., 1991, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów, Warszawa,

 • Bereś S., 1987, Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Kraków,

 • Bereś S., 1986, Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim, Warszawa,