Institute of Journalism and Social Communication

IG | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Opis studiów

W roku akademickim 2024/2025 zajęcia na studiach Podyplomowych Studiach Dziennikarstwa i Public Relations w 100% będą prowadzone w trybie online.

 

Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. Nabór prowadzony jest na studia ze wskazaniem na specjalność, którą kandydat chce w trakcie roku realizować. Przedmioty kształcenia ogólnego są w ramach oferty programowej zbieżne, gdyż pewne kwantum wspólnej wiedzy jest konieczne do nabywania umiejętności i kształcenia się w obu obszarach, jakie obejmuje oferta Studiów. Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa oraz public relations pokrywają się merytorycznie z zagadnieniami, jakie wchodzą w zakres badań i działań praktycznych pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz zespołu współpracowników – praktyków i teoretyków tych zagadnień. Specjalności są związane z obszarem mediów, dziennikarstwa, komunikowania społecznego, każda precyzuje zakres tematyczny do jednej, wyodrębnionej dziedziny, daje możliwość w miarę szybkiego (dwa semestry) podniesienia kwalifikacji, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności i nawyków praktycznych podbudowanych akademicką rzetelną wiedzą.

Rekrutacja 2024/2025

Informacje o studiach podyplomowych w uniwersyteckim serwisie rekrutacyjnym: link

  • Termin rejestracji internetowej: 3.06–30.10.2024
  • Termin składania dokumentów: 3.06–30.10.2024
  • Termin rozpoczęcia XXIX edycji studiów: 23 listopada 2024 r.
  • Opłaty: 2800 zł za semestr