Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki i specjalności

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Kierunek ten przygotuje Cię do pełnienia zawodu dziennikarza, innych zawodów związanych z mediami, a także z szeroko pojętą komunikacją społeczną (m.in. public relations i reklamą). Oprócz wiedzy dotyczącej samych mediów, ich funkcjonowania i zasad działania podczas studiów uzyskasz niezbędny zasób wiedzy ogólnej, umożliwiający Ci pracę w mediach.

More

Komunikacja Wizerunkowa

Jeśli swoją przyszłość zawodową widzisz w sektorze public relations, communication design i brandingu, proponujemy zastanowić się nad kierunkiem komunikacja wizerunkowa. To unikatowy w skali kraju kierunek, projektowany w bliskiej współpracy z przedstawicielami rynku i projektantami, w odniesieniu do europejskich i światowych wzorców i sposobów kształcenia w tym zakresie. Kształci on specjalistów projektujących komunikację na różnych polach, pracowników sektora creative industries.

More

Studia podyplomowe

Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe (bez uprawnień doskonalących) kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations.

More

Study in english

In the face of the current speed of media development people professionally dealing with the area of social communication (journalists and PR specialists) and communication management (design, branding) need to have a fluent knowledge of English – including its specific professional varieties and practical, workshop use in the context of duties performed in their careers.

More