Institute of Journalism and Social Communication

IG | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Skład

dr Marcin Pielużek (przewodniczący)

dr Michał Rydlewski

dr Tomasz Łukasz Nowak

dr Karolina Lachowska (opiekun praktyk)

Michał Wiśniewski (przedstawiciel studentów)

Regulamin Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

LINK