Institute of Journalism and Social Communication

IG | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Olimpiada wiedzy o mediach

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

header photo

Wygraj Indeks

Wygraj Indeks

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mediach. Napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swoje umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym. Nagrodami są indeksy dla laureatów Olimpiady oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Olimpiady. Strona główna konkursu: Interdyscyplinarna Olimpiada Wiedzy o Mediach

 

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów oraz o staże w redakcjach na terenie całego kraju. Nagrody otrzymają także trzy szkoły, z których najwięcej uczestników zakwalifikuje się do II etapu. Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Skład komitetu głównego

 • dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska – przewodnicząca

 • dr hab. Krzysztof Kaszewski – z-ca przewodniczącego

 • dr Mariusz Włodarczyk – sekretarz

 • mgr Malwina Żuchniewicz – członkini

 • mgr Dariusz Łukawski – członek 

Skład komitetu okręgowego

 • prof. Arkadiusz Lewicki – przewodniczący

 • dr Kamil Olender – zastępca przewodniczącego

 • dr Łukasz Śmigiel – członek

 

Informacje logistyczne:

 • Bieżące kalendarium Olimpiady znajduje się tutaj: https://owm.edu.pl/kalendarium/

 • Prace w formie eseju powinny zostać przygotowane zarówno w formie wydruku, jak i w wersji elektronicznej.

 • Prace w innych formach (film, nagranie audio, fotokast) powinny zostać przygotowane tylko w wersji elektronicznej.

 • Nie należy przesyłać prac mailem.

 • Do pracy powinny być dołączone załączniki 2,3,4,5 (do pobrania ze strony http://www.uwm.edu.pl/dziennikarstwo/index.php/konkurs/453)  i podpisane odręcznie, tylko w wersji drukowanej

 • Tylko prace kompletne będą oceniane.

 

Harmonogram:

 • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz (link)

Więcej informacji na stronie organizatorów: https://owm.edu.pl/kalendarium/ 

 

Kontakt
Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. 71 375 79 08
adres e-mail