Institute of Journalism and Social Communication

IG | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Dodatkowe informacje

Kierownik studiów: dr Paweł Urbaniak

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
 

e-mail: pawel.urbaniak@uwr.edu.pl 

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Termin rejestracji internetowej: 03.06 – 30.10.2024 r.

Termin składania dokumentów: 03.06–30.10.2024 r., godz. 9.00–14.00

Termin rozpoczęcia XXIX edycji studiów: 23 listopada 2024 r.

Opłaty: 2800 zł za semestr

Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.