Institute of Journalism and Social Communication

IG | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Wsparcie Techniczne

Zakres kompetencji

  •  
  • Wydawanie i odbiór sprzętu z pracowni radiowej oraz fotograficznej,
  • opieka nad sprzętem w pracowni radiowej oraz fotograficznej,
  • pomoc techniczna przy obsłudze sprzętu radiowego w czasie zajęć dydaktycznych,
  • wydawanie i odbiór sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  • pomoc techniczna podczas zajęć prowadzonych w salach dydaktycznych oraz w pracowni radiowej, dbanie o właściwe funkcjonowanie i ustawienie sprzętu w pracowni radiowej.

 

Telefon kontaktowy: 71 375 79 06

Zatrudnieni

mgr Magdalena  Nogaj

mgr Magdalena Nogaj

Dział Techniczny