Institute of Journalism and Social Communication

IG | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Sekretariat Studiów Niestacjonarnych

Zakres kompetencji

Szanowni Państwo. Do kompetencji Sekretariatu Studiów Niestacjonarnych należą przede wszystkim sprawny związane z dydaktyką i organizacją roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych). Poniżej szczegółowe informacje w tej kwestii:

 

 • Sprawy studiów niestacjonarnych
 • Zapisy na zajęcia opcyjne i seminarium licencjackie i magisterskie (dla studentów, którzy nie zdążyli tego zrobić w wymaganym terminie zapisów elektronicznych w systemie USOS)
 • Zapisy na zajęcia po reaktywacji lub powtarzanie przedmiotów (ważna informacja: student powinien pojawić się w sekretariacie z ksero podania zaopiniowanego przez prodziekana ds. studiów niestacjonarnych),
 • Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów (po ustaleniu wysokości odpłatności)
 • Reaktywacja na studia
 • Zmiana trybu studiów
 • Zmiana lub wyznaczenie nowego promotora pracy dyplomowej
 • Ewentualne zmiany grup, w terminie miesiąca od opublikowania list na stronie www,
 • Sprawy dofinansowania inicjatyw studenckich (konferencje, eventy, itp.)
 • Zgłaszanie nieuzasadnionych nieobecności pracowników na zajęciach i konsultacjach,
 • Zgłaszanie nieścisłości na indywidualnych kontach studenckich w systemie USOS,
 • Zgłaszanie problemów związanych z organizacją dydaktyki

Zatrudnieni

mgr Dorota Pochwała

mgr Dorota Pochwała

Kierownik administracyjny IDiKS UWr
Website