Institute of Journalism and Social Communication

IG | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Historia

1995

Studia podyplomowe

Powstanie Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa Multimedialnego pod kierownictwem prof. Jerzego Jastrzębskiego

1998

Studia podyplomowe

Przekształcenie podyplomowych studiów dziennikarstwa multimedialnego w podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją pod kierunkiem prof. Aleksandra Woźnego

2005

Studia podyplomowe

Przekształcenie podyplomowych studiów Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją w Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations pod kierunkiem prof. Igora Borkowskiego

Zmiana siedziby

Zmiana siedziby Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z ul. Pocztowej 9 na ul. Joliot-Curie 15 (gmach Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego)

1997

Powołanie specjalności "dziennikarstwo'

Rektor wydał zarządzenie, powołujące specjalność dziennikarską i powierzył organizację studiów Instytutowi Filologii Polskiej. Kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa został prof. Jerzy Jastrzębski.
Już w pierwszym roku istnienia cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem, a o jeden indeks ubiegało się aż 15 osób, co w czasach, gdy maturzyści mogli brać udział tylko w jednej rekrutacji, było wynikiem rekordowym.

2000

Przekształcenie w Katedrę Dziennikarstwa i Koumunikacji Społecznej

Zakład przekształcony został w Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną, której kierownikiem został profesor Aleksander Woźny
W 2004 roku, powstała specjalistyczna biblioteka. Organizowała ją Dorota Hadrysiak. Pierwsze książki kupowała (czasem z pomocą innych pracowników Instytutu) w nieistniejącej już księgarni uniwersyteckiej naprzeciwko Gmachu Głównego. Dziś biblioteka ma prawie 6 tysięcy woluminów.

2005

Uruchomienie studiów uzupełniających

Uruchomienie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Pierwszy zespół pracowników naukowych tworzyli profesorowie: Jerzy Jastrzębski, Aleksander Woźny, Stanisław Bereś oraz adiunkci: Andrzej Bazan, Igor Borkowski, Urszula Glensk, Marek Graszewicz, Arkadiusz Lewicki, Leszek Pułka, Karina Stasiuk-Krajewska, Roman Wróblewski.

Nowy kierownik Katedry

Nowym kierownikiem Katedry został profesor Andrzej Zawada. Nastąpiły kolejne dynamiczne zmiany: utworzono studia magisterskie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

2006

Status instytutu

Jednostka naukowa otrzymała status Instytutu. Zastępcami dyrektora zostali prof. Jerzy Jastrzębski i dr Karina Stasiuk-Krajewska (pełnili swe funkcje do września 2013).

2008

Pierwszy numer magazynu

Ukazuje się pierwszy numer magazynu „Znaczenia. Kultura, Komunikacja, Społeczeństwo” (http://www.e-znaczenia.pl/ )

Forum Środkowoeuropejskie

Forum Środkowoeuropejskie 2008. Drezno, Wrocław, Lwów – historia i przyszłość, organizowane z inicjatywy Konsula RFN we Wrocławiu, Prezydenta Miasta Wrocławia i rektora UWr przez IDKS – sympozjum poświęcone dialogowi kultur, literaturze pogranicza, sąsiedzki relacjom, z udziałem wybitnych pisarzy – Olgi Tokarczuk, Natalki Śniadanko, Jurko Prochaśki – twórców kina, dziennikarzy, polityków, dyplomatów, naukowców; w jego ramach liczne panele dyskusyjne, pokazy filmów, spotkania z pisarzami. Więcej

2007

Rozgłośnia radiowa

Rozpoczyna nadawanie studencka rozgłośnia radiowa (Uniradio)

2010

Chamlet

Pierwszy w Polsce festiwal antyreklamy „Chamlet”

2011

Communication Magazine

Ukazuje się pierwszy numer magazynu internetowego „Communication Design Magazine” (www.cd-magazine.uni.wroc.pl)

Dziennikarstwo i media

Ukazuje się pierwszy numer rocznika „Dziennikarstwo i Media” (http://dzm.wuwr.pl/catalog/dziennikarstwo-i-media-16 )

Start telewizji studenckiej

Ruszyła wrocławska telewizja internetowa realizowana przez studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

2012

Komunikacja wizerunkowa

Utworzenie kierunku komunikacja wizerunkowa, który był inspirowany studiami związanymi z dotychczas działającymi specjalnościami: branding, public relations i communication design

2014

Journalism and Social Communication

Utworzenie anglojęzycznych studiów w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: Journalism and Social Communication

2015

Nowe specjalności

Reorganizacja struktury Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W ofercie dydaktycznej pojawiają się nowe specjalności dziennikarskie. Specjalność Communication Design przechodzi w struktury kierunku Komunikacja Wizerunkowa

Utworzenie anglojęzycznych studiów w ramach kierunku komunikacja wizerunkowa: Communication Management

Sukces w Odysei Umysłu

2. miejsce studentów IDKS UWr w Światowych Finałach Odysei Umysłu

Trzecie miejsce w Polsce wśród wszystkich kierunków dziennikarskich w rankingu miesięcznika „Perspektywy”