Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Paweł Urbaniak

| Zakład Dziennikarstwa, Dyrekcja Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Contact

http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/instytut/wykladowcy/pawel-urbaniak/

Office hours

Terminy konsultacji w czasie sesji egzaminacyjnej:

- 21.06.2023, godz. 9:00-11:00;
- 27.06.2023, godz. 11:00-12:00;
- 28.06.2023, godz. 9:00-11:00 (MS Teams);
- 05.09.2023, godz. 9:00-11:00.

Ważne info

O MNIE

MONOGRAFIE

AUTORSKIE:

 • P. Urbaniak, Objectivity in journalism, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016,  s.120.
 • P. Urbaniak, Życie literackie we Wrocławiu po 1976 roku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2011, s. 192.

 • U. Glensk, M. Hamkało, K. Maliszewski, L. Pułka, P. Urbaniak, A. Zawada, Jak zostać pisarzem w Polsce, Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław 2011 (autorstwo czterech rozdziałów: Postać literacka, czyli o spotkaniu z ciekawym człowiekiem, Czas, czyli o porządku zdarzeń, Fabuła, czyli o czym chcemy opowiedzieć czytelnikowi, Reportaż literacki).

 

REDAKCJE

 • Fantasy jako Dobra Nowina, pod red. M. Mikołajczak i P. Urbaniaka, wstęp P. Urbaniak, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, Wałbrzych 2005, s. 121.

 • Modele współczesnego dziennikarstwa, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, P. Urbaniaka i K. Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 344

 • Gatunki dziennikarskie w Europie. Wstęp do genologii porównawczej, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, J. Morawieckiego i P. Urbaniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 182.

 • Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, pod red. K. Konarskiej, A. Lewickiego i P. Urbaniaka, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2018, s. 424.

 • "Jestem kulturowym mieszańcem. I to mi się podoba…”. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zawadzie z okazji 70. rocznicy urodzin, pod red. I. Borkowskiego, A. Lewickiego i P. Urbaniaka, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2018, s. 638. Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, pod red. K. Konarskiej, A. Lewickiego i P. Urbaniaka, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2018, s. 424.

 • Studia i perspektywy medioznawcze 1. Media a społeczeństwo, pod red. K. Konarskiej i P. Urbaniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 226.
 • Studia i perspektywy medioznawcze 2. Media w środowisku cyfrowym, pod red. K. Konarskiej i P. Urbaniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020, s. 244.

ARTYKUŁY

RECENZOWANE ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:

 

 • Polskie Radio Wrocław, [w:] Polskie radio regionalne, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana, P. Kucy, Rzeszów 2016.
 • Dziennikarstwo medialne i jego rola w kształtowaniu dziennikarskich kultur, "Dziennikarstwo i Media" 2015, nr 5.

 • Futures of the contemporary Polish reportage as a literary-journalistic genre, "Sphera Publica" 2014, nr 2, pp. 2-13.
 • Online forms of health education, [w:] Health Communication in Poland, A. Hulewska, A. Piasecka (red.), Toruń 2016.
 • Gazeta Lubuska, [w:] Polskie dzienniki regionalne, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana i P. Kucy, Rzeszów 2014, 68-79.
 • Polska Gazeta Wrocławska, [w:] Polskie dzienniki regionalne, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana i P. Kucy, Rzeszów 2014, s.218-228.
 • Formy środowiskowej kontroli aktywności dziennikarskiej w wybranych europejskich systemach medialnych, [w:] Modele współczesnego dziennikarstwa, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, P. Urbaniaka i K. Bernat Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.

 • Internetowe formy edukacji zdrowotnej, [w:] Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia, pod red. L. Paradowskiego i innych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2014, s. 131-140.

 • Finansowanie pism kulturalnych w Polsce Ludowej i po 1989 roku na przykładzie Wrocławia, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, 2013, nr 1, s. 191-207.

 • Samoregulacyjne mechanizmy na polskim rynku medialnym, [w:] Marketingová a mediální komunikace dnes, L. Pavera (red.), Nakladatelství Verbum, Praha 2011, s. 95-110.

 • Bezdebitowy ruch wydawniczy we Wrocławiu w latach 1976-1989, [w:] Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, pod red. P. Bartkowiaka, A. Bucka i D. Kotlarka, Zielona Góra 2013, s. 319-329.

 • Typologia bloga internetowego, „Gospodarka Rynek Edukacja” 2013, nr 4, s. 49-53.
 • The autonomy on the media market as an element of journalistic culture,  „Media Kultura Społeczeństwo”, 2012/2013, nr 7-8.
 • Innowacyjne instrumenty odpowiedzialności mediów w wybranych europejskich systemach odpowiedzialności mediów, „Dziennikarstwo i Media 3”, pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 179-189.
 • Rola autorytetu w systemie odpowiedzialności mediów, [w:] Teorie komunikacji i mediów 5, pod red. M. Graszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 175-186.

 • Literacki dorobek podziemnego ruchu wydawniczego Wrocławia w latach 1976-1989, , [w:] Czas bibuły, pod red. R. Wróblewskiego, Wrocław 2013, s. 45-56.

 • Changes in journalistic profession caused by economic crisis on the basis of Polish media market, “Gospodarka Rynek Edukacja” 2013, nr 3.

 • Nie wystarczy pisać by być dziennikarzem, „Gospodarka Rynek Edukacja” 2011, nr 1, s. 17-22.

 • Poland: Between accountability and instrumentalization, [in:] Mapping Media Accountability – in Europe and Beyond, T. Eberwein, S. Fengler, E. Lauk, T. Leppik-Bork (red.), Köln 2011, s. 131-141 (Co-author: M. Głowacki).

 • Samoregulacyjne mechanizmy w europejskich systemach medialnych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 1-2, s. 94-106.

 • Literackie pisma bezdebitowe we Wrocławiu w latach 1976-1989, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2011, nr 1, 189-204.

 • Etyczne uzasadnienie reportażu wcieleniowego, [w:] Studia na dziennikarstwem, pod red. I. Hofman, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 163-172.

 • System Odpowiedzialności Mediów jako przejaw samoregulacyjnych mechanizmów kształtowania rynku medialnego, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2, s. 58-69.

 • Literackość w twórczości współczesnych polskich reportażystów, [w:] Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana, J. Snopka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 129-138.

 • Reportaż jako źródło wiedzy o społeczeństwie, [w:]  Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, pod red. I. Borkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 25-36.

 • Socio-cultural magazines as a factor that integrates local creative communities, [in:] Local and regional media – democracy and civil society shaping process, I. Biernacka-Ligięza, L. Koćwin (red.), Nowa Ruda, Wrocław 2011, s. 331-341.

 • Kultura i systemy społeczne przełomu XX i XXI stulecia w tekstach i wypowiedziach Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 101-110.

 • Kalendarium prasy Wrocławia za okres 1945-2007, [w:] Prasa lokalna Dolnego Śląska: tradycja i współczesność, pod red. J. Jarowieckiego i G. Niecia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja, Wrocław 2008, s. 223-246.

 • Prasa kulturalna we Wrocławiu po 1945 roku, [w:] Prasa lokalna Dolnego Śląska: tradycja i współczesność, pod red. J. Jarowieckiego i G. Niecia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja, Wrocław 2008, s. 171-179.

 • Środowiska twórcze na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989, [w:] Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, pod red. R. Klementowskiego i S. Ligarskiego, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Wrocław 2008, s. 67-80.

 • O obiektywności w poznaniu reportażowym. Przykład twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Nowe Media – Nowe w Mediach, pod red. I. Borkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2008, s. 129-151;

 • „Świat Dysku” Terry’ego Pratchetta – zabawa konwencjami literatury fantasy. Motyw śmierci w cyklu „Świat Dysku”, [w:] Fantasy jako Dobra Nowina, pod red. M. Mikołajczak i P. Urbaniaka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, Wałbrzych 2005, s. 101-110.

 

RECENZJE NAUKOWE:

 

 • Recenzja Ostatniego lata Pilc, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2012, nr 3 (recenzja książki Igora Borkowskiego zatytułowanej Ostatnie lato Pilc. Praktyczny podręcznik pisania reportażu);
 • Podwójny spadek Kapuścińskiego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, nr 3-4 (omówienie książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka zatytułowanej Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza).

 

ARTYKUŁY NIERECENZOWANE:

 

 • Sztampowo o więzieniu, „Nowe Książki” 2012, nr 5 (recenzja książki Marii Nurowskiej zatytułowanej Drzwi do piekła);
 • Kryminał socjologizujący, „Nowe Książki” 2012, nr 1 (recenzja książki Zygmunta Miłoszewskiego zatytułowanej Ziarno prawdy);
 • Proza impresyjna, „Nowe Książki” 2011, nr 1 (recenzja książki Grzegorza Wróblewskiego zatytułowanej Pomyłka Marcina Lutra);
 • Nieporównywalne dwudziestolecia, „Nowe Książki” 2010, nr 9 (omówienie książki Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, pod red. Hanny Gosk);
 • Podglądanie przez listy, „Twórczość” 2010, nr 8 (omówienie Listów do córek Jarosława Iwaszkiewicza);
 • Alternatywny podręcznik historii, „Odra” 2010, nr 6 (omówienie książki 20 lat nowej Polski w reportażach wg Mariusza Szczygła);
 • Czytanie emocjami, „Nowe Książki” 2010, nr 8 (recenzja książki Marii Jentys zatytułowanej Argonauci naszych czasów. O prozie polskiej (i niepolskiej);
 • Dykteryjki na poważnie, „Nowe Książki” 2010, nr 4 (recenzja książki Marka Baczewskiego zatytułowanej Dykteryjki o Bogu, przyjaźni i wielbłądach);
 • Natura człowieka nikczemnego, „Nowe Książki” 2009, nr 12 (recenzja książki Moniki Piątkowskiej zatytułowanej Nikczemne historie);
 • Za wcześnie na podsumowania, „Nowe Książki” 2009, nr 11 (omówienie książki 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie, pod red. Arlety Galant i Ingi Iwasiów);
 • Gawędy o filmach, „Twórczość” 2010, nr 4 (omówienie książki Wojciecha Kuczoka zatytułowanej Moje projekcje);
 • Publicystyka poety, „Nowe Książki” 2009, nr 10 (omówienie książki Jarosława Marka Rymkiewicza zatytułowanej Rozmowy polskie w latach 1995-2008);
 • Literaturoznawca socjologiem, „Nowe Książki” 2009, nr 7 (omówienie książki Przemysława Czaplińskiego Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje);
 • Intymnie i akademicko, „Twórczość” 2009, nr 4 (omówienie książki Jarosława Mikołajewskiego Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego oraz tomu „Życie jest z przenikania…”. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego opracowanego przez Bogusława Wróblewskiego);
 • Niezjadliwa proza poety, „Nowe Książki” 2009, nr 1 (recenzja książki Jacka Podsiadły Życie, a zwłaszcza śmierć Angeliki de Sancé);
 • Książeczka do przeczytania, „Twórczość” 2008, nr 10 (recenzja książki Jarosława Klejnockiego Południk 21);
 • Tren dla ojca, „Odra” 2008, nr 4 (recenzja książki Aleksandra Jurewicza Dzień przed końcem świata);
 • Marketingowy majstersztyk, „Nowe Książki” 2008, nr 2 (recenzja książki Marka Krajewskiego, Dżuma w Breslau);
 • Błogosławiony, który idzie, „Twórczość” 2008, nr 1 (recenzja książki Olgi Tokarczuk Bieguni);
 • Opowieść o końcu, „Polityka” 2008, nr 5 (recenzja książki Aleksandra Jurewicza Dzień przed końcem świata);
 • Herbert metafizyczny, „Nowe Książki” 2007, nr 10 (omówienie książki Małgorzaty Mikołajczak Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta);
 • O Pińsku przy filiżance herbaty, „Twórczość” 2007, nr 5 (omówienie książki Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetki Kapuściński: nie ogarniam świata oraz Podróże z Ryszardem Kapuścińskim pod red. Bożeny Dudko);
 • Polaków obraz własny, „Nowe Książki” 2007, nr 4 (recenzja książki Pawła Huelle Ostatnia Wieczerza);
 • Literatura jest wszystkim, „Nowe Książki” 2007, nr 3 (omówienie książki Henryka Berezy Wypiski);
 • Nienasycenie, „Twórczość” 2007, nr 3 (recenzja książki Jerzego Pilcha Moje pierwsze samobójstwo);
 • RPG Sosnowskiego, „Twórczość” 2007, nr 2.(recenzja książki Jerzego Sosnowskiego Tak to ten);
 • Czciciel sprawiedliwości, „Nowe Książki” 2006, nr 11 (recenzja książki Marka Krajewskiego Festung Breslau);
 • Micińskiego inspiracje Hiszpanią, „Topos” 2006, nr 5 (omówienie książki Piotra Sobolczyka Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii);
 • Podróż ku przeszłości, „Twórczość” 2006, nr 8 (recenzja książki Mikołaja Łozińskiego pod tytułem Reisefieber);
 • Lekcja zachwytu, „Odra” 2006, nr 7-8 (omówienie książki poetyckiej Ewy Sonnenberg, Lekcja zachwytu);
 • Przyjaciel literackich legend, „Nowe Książki” 2006, nr 7 (omówienie książki Lesława Bartelskiego pod tytułem Ale zabaffa!);
 • Nauka odmienności, „Wprost” 2006, nr 25 (omówienie książki Ryszarda Kapuścińskiego pod tytułem Ten Inny);
 • Traktat o zwyczajności, „Twórczość” 2006, nr 6 (recenzja książki Magdaleny Tulli pod tytułem Skaza);
 • Kapuściński – krytyk późnej nowoczesności, „Topos” 2006, nr 1-2;
 • O fenomenie popularności Ryszarda Kapuścińskiego, „Topos” 2006, nr 1-2;
 • Piękne samooszustwa, „Nowe Książki” 2006, nr 4 (recenzja książki Michała Witkowskiego pod tytułem Fototapeta);
 • Prawda jest tym, co za nią uznamy, „Topos” 2006, nr 1-2 (omówienie książki Mariana Sworzenia pod tytułem Dezyderata. Dzieje utworu, który stał się legendą);
 • „Hasło literatury środka powoduje, że mi gwałtownie rosną pazury i kły”, z Jerzym Sosnowskim rozm. K. Bachta i P. Urbaniak, „Pro Libris” 2006, nr 1;
 • Kapitaliści, zboczeńcy i pijacy, „Twórczość” 2006, nr 2 (recenzja książki Sławomira Shuty’ego pod tytułem Cukier w normie z ekstrabonusem);
 • Historia pewnego miasteczka, „Nowe Książki” 2006, nr 1 (recenzja książki Filipa Onichimowskiego pod tytułem Zalani);
 • Pamięć i fikcja, „Nowe Książki” 2005, nr 12 (omówienie książki Ireny Furnal pod tytułem Spektakle pamięci. O polskiej prozie  autobiograficznej pierwszej połowy XX wieku);
 • Zikr – skarga do Boga, „Odra” 2005, nr 12 (recenzja reportażu Wojciecha Jagielskiego Wieże z kamienia);
 • Ach, „Odra” 2005, nr 10 (recenzja zbioru esejów pod tytułem Ach Jerzego Sosnowskiego); 
 • Ocalić przeszłość przed zapomnieniem, „Topos” 2005, nr 5-6 (recenzja książki Popiół i wiatr Aleksandra Jurewicza);
 • O  apatii w literaturze najnowszej, „Akcent” 2005, nr 3 (omówienie książki Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym Przemysława Czaplińskiego);
 • Wspólnota poetów osobnych, „Twórczość” 2005, nr 8 (omówienie książki Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi, Karola Maliszewskiego);
 • Antymanifest gejowski, „Topos” 2005, nr 3(recenzja książki Michała Witkowskiego Lubiewo);
 • Kapuściński – uczeń Herodota, „Tygiel Kultury” 2005, nr 1-3 (recenzja Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego);
 • Oswajanie obcych światów, „Topos” 2005, nr 1-2 (recenzja Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego);
 • Miasto straconych złudzeń, „Twórczość” 2005, nr 4 (recenzja powieści Krzysztofa Beśki Wrzawa);
 • Próba prowokacji, „Tygiel Kultury” 2004, nr 7-9 (recenzja poematu Chamstwo w Państwie Pana Maleńczuka);
 • "Nie wyobrażam sobie świata, w którym ludzie odmówią kontaktu z literaturą…”, z Olgą Tokarczuk rozm. P. Urbaniak i M. Wiatrzyk, „Pro Libris” 2003, nr 2;
 • Personalista w czasach kolektywizmu, „Odra” 2003, nr 7 (omówienie książki Doroty Heck Personalista w czasach kolektywizmu. O twórczości Andrzeja Kijowskiego);
 • Dziewiętnaście bębenków Olgi Tokarczuk, „Pro Libris” 2003, nr 2 (recenzja zbioru opowiadań Olgi Tokarczuk Gra na wielu bębenkach);
 • Zastój w literaturze, „Pro Libris” 2003, nr 1 (omówienie książki Przemysława Czaplińskiego Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90);
 • Pierwsze kroki, „Pro Libris” 2002, nr 2 (recenzja antologii Wszędzie jest środek świata. Wiersze młodych poetów lubuskich);
 • Być lekko niepotrzebnym, „Pro Libris” 2002, nr 1 (recenzja tomiku poetyckiego Grzegorza Tomickiego Zajęcia);

 

OBSZARY BADAWCZE

 • samoregulacja mediów
 • genologia dziennikarska
 • warsztat dziennikarski 
 • krytyka artystyczna
 • historia mediów

Ostatnio na blogu