Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Michael Fleischer

| Zakład Projektowania Komunikacji

Contact

http://www.fleischer.pl oraz www.na-magazynie.pl

Office hours

konsultacje w sesji poprawkowej:
4.09 - 13:00-14:30
10.09 - 12:00-14:00
12.09 - 12:00-14:00

poniedzialki 15:30 do 16:30 (life)
niedziele zjazdow 16:30 do 17:30 (online)

O mnie

 • 1952 urodzony. rodzice: rudolf i ilse fleischer.
 • 1982-85 studia slawistyki i germanistyki na uniwersytecie w bochum.
 • 1985 praca doktorska w dziedzinie slawistyki. ocena "summa cum laude".
 • 1985-86 roczny pobyt w rosji na zaproszenie akademii nauk (sektor po strukturnoj tipologii). stypendium deutsche forschungsgemeinschaft.
 • 1988-1990 praca nad habilitacja na uniwersytecie w bochum. stypendium habilitacyjne deutsche forschungsgemeinschaft.
 • 1989-90 profesura c3 w instytucie slawistyki uniwersytetu w oldenburg.
 • 1990 habilitacja – 20. czerwiec 1990. venia legendi w dziedzinie slawistyki.
 • 1991 przyjecie (na 5 lat) do programu heisenberga, deutsche forschungsgemeinschaft. liczne projekty w ramach tego programu.
 • 1994 profesura c4 w instytucie slawistyki uniwersytetu we frankfurcie nad menem.
 • 1996-97 profesura c4 w instytucie slawistyki uniwersytetu w bochum.
 • 1999-2007 profesura w instytucie kulturoznawstwa uniwersytetu wrocławskiego.
 • 2000/01 profesura komunikacja interkulturowa w instytucie lingwistyki stosowanej uniwersytetu poznańskiego.
 • 2001... profesura corporate identity i public relations w instytucie nauk społecznych i dziennikarstwa dolnośląskiej szkoły wyższej we wrocławiu (www.dswe.wroc.pl).
 • 2002-2007 kierownik katedry komunikacji społecznej w centrum studiow niemieckich i europejskich im. willy brandta uniwersytetu wrocławskiego (ww.wbz.uni.wroc.pl).
 • 2002-2007 zastępca dyrektora centrum im. willy brandta.
 • 2006 druga habilitacja w dziedzinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej na uniwersytecie poznańskim, na wydziale nauk społecznych.
 • 2007 profesor zwyczajny w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego, kierownik zakładu i specjalności communication design.

Obszary badawcze

 • teoria systemów
 • praca w paradygmacie empirycznym
 • konstruktywizm
 • teoria dyskursu
 • lingwistyka kognitywna
 • corporate identity i design
 • communication design
 • reklama

 

Doświadczenie

 a ja już tak długo pracuję, że ho ho.

Publikacje

 • Michael Fleischer, 2015, Notatki 2, Kraków,

 • Michael Fleischer, 2014, Kapitał - niestety nie()ludzki., Kraków,

 • Michael Fleischer, 2013, Notatki., Kraków,

 • Michael Fleischer, 2012, Typologia komunikacji., Łódź,

 • Michael Fleischer, 2012, Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa. (wespół z zespołem badawczym janKomunikant), Kraków,

 • Michael Fleischer, 2011, Słownik polszczyzny rzeczywistej. (wespół z zespołem badawczym janKomunikant)., Łódź,

 • Michael Fleischer, 2011, Komunikacja indeksalna., Łódź,

 • Michael Fleischer, 2011, Reklama. Struktura i funkcje w wymiarze komunikacyjnym., Łódź,

 • Michael Fleischer, 2010, Communication design czyli projektowanie komunikacji., Łódź,

 • Michael Fleischer, 2010, Wartości w wymiarze komunikacyjnym., Łódź,

 • Michael Fleischer, 2010, Estetyka tu i tam i jej wpływ na komunikacje., Łódź,

 • Michael Fleischer, 2010, Wartości w wymiarze komunikacyjnym., Łódź,

 • Michael Fleischer, 2010, Estetyka tu i tam i jej wpływ na komunikacje., Łódź,

 • Michael Fleischer, 2009, Non-dualistyczny świat, konstruktywizm i Dogen Zenji. , Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2009, Trzy prawa komunikacji i jedna definicja design., Łask,

 • Michael Fleischer, 2008, Konstrukcja rzeczywistości, 2., Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2008, Koncepty - elementy sterujące komunikacji., Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2007, Ogólna teoria komunikacji., Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2006, Allgemeine Kommunikationstheorie., Oberhausen,

 • Michael Fleischer, 2005, Der Beobachter dritter Ordnung. Über einen vernünftigen Konstruktivismus., Oberhausen,

 • Michael Fleischer, 2005, Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie., Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2004, Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury., Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2004, Pies i człowiek – o komunikacji międzygatunkowej. , Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2004, Kognitywny wizerunek Wrocławia., Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2003, Wirklichkeitskonstruktion. Beiträge zur systemtheoretischen Konstruktivismusforschung. 383 S. [Konstrukcja rzeczywistości. Studia na temat systemowo-teoretycznych badań konstruktywizmu.] , Dresden,

 • Michael Fleischer, 2003, Corporate Identity i Public Relations. , Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2003, System polskich symboli kolektywnych. , Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2002, Teoria kultury i komunikacji. 600 S, Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2002, Konstrukcja rzeczywistości. 350 S., Wrocław,

 • Michael Fleischer, 2001, Kulturtheorie - systemtheoretische und evolutionäre Grundlagen. 550 S. [Teoria kultury - podstawy ujęcia systemowo-teoretycznego i ewolucyjnego] , Oberhausen,

 • Michael Fleischer, 1998, Die Darstellung anderer Kulturen. Ermittlung von Stereotypen in deutschen Polen-Reiseführern. 380 S. (razem z Tüschau 16). [Prezentacja innych kultur. Stereotypy w niemieckich przewodnikach po Polsce] , Oberhausen,

 • Michael Fleischer, 1998, Die subkulturellen Symbole der Punks. Eine empirische Untersuchung. 140 S. (razem z Tüschau 16). [Subkulturowe symbole punków. Wyniki badań empirycznych] , Oberhausen,

 • Michael Fleischer, 1997, Das System der russischen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 116) 160 S. [System rosyjskiej symboliki kolektywnej. Wyniki badań empirycznych] , München,

 • Michael Fleischer, 1997, Weltbildgesteuerte Wirklichkeitskonstruktion, Band 2: Aspekte russischer und polnischer Kultur. (Beiträge zum Phänomen Weltbild). (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 57) 250 S. [Sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości. Tom 2: Aspek, München,

 • Michael Fleischer, 1996, Das System der deutschen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 200 S. [System niemieckich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych] , Bochum,

 • Michael Fleischer, 1996, Weltbildgesteuerte Wirklichkeitskonstruktion. Beiträge zum Phänomen Weltbild. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 48) 220 S. [Sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości. Studia na temat obrazu świata]. , München,

 • Michael Fleischer, 1996, Die weltbildgesteuerte kulturelle Zeit- und Raumkonstruktion (Eine empirische Untersuchung an polnischem Material). (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 49) 184 S. [Sterowana przez obraz świata kulturowa konstrukcja czasu i przestrzeni (wyniki bada, München,

 • Michael Fleischer, 1996, System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych. 200 S., Wrocław,

 • Michael Fleischer, 1995, Das System der polnischen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 39) 280 S. [System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych] , München,

 • Michael Fleischer, 1995, Das System der polnischen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 39) 280 S. [System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych] , München,

 • Michael Fleischer, 1994, Die Wirklichkeit der Zeichen. Empirische Kultur und Literaturwissenschaft (Systemtheoretische Grundlagen und Hypothesen). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 480 S. [Rzeczywistość znaków. Empiryczne kulturoznawstwo i literaturoznawstwo (podstawy i hi, Bochum,

 • Michael Fleischer, 1994, Problemy i hipotezy systemowej teorii kultury. Podstawy empirycznych badań tekstów i kultury. 160 S. , Wrocław,

 • Michael Fleischer, 1994, Overground. Die Literatur der polnischen alternativen Subkulturen der 80er und 90er Jahre. (Eine Einsicht). (Reihe: Slavistische Beiträge, Band 316). 180 S. [Overground. Literatura polskich subkultur alternatywnych lat 80-tych i 90-tych. Przegląd] , München,

 • Michael Fleischer, 1992, Das lyrische Werk von Tadeusz Peiper. Analyse und Konkordanzwörterbuch. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 32). 580 S. [Twórczość poetycka Tadeusza Peipera. Analizy i konkordancja] , München,

 • Michael Fleischer, 1991, Die Semiotik des Spruches. Kulturelle Dimensionen moderner Sprüche (an deutschem und polnischem Material. (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 422 S. [Semiotyka małych form. Kulturowe wymiary współczesnych małych form (na materiale niemieckim i polski, Bochum,

 • Michael Fleischer, 1990, Information und Bedeutung. Ein systemtheoretisches Modell des Kommunikationsprozesses (und das Problem des Verstehens). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 190 S. [Informacja i znaczenie. Model procesu komunikacyjnego w ramach teorii systemów (i prob, Bochum,

 • Michael Fleischer, 1989, Die sowjetische Semiotik. Theoretische Grundlagen der Moskauer und Tartuer Schule. (Reihe: Probleme der Semiotik. Band 9). 210 S. [Rosyjska semiotyka. Teoretyczne podstawy szkoły Moskiewsko-Tartuskiej] , Tübingen,

 • Michael Fleischer, 1989, Die Evolution der Literatur und Kultur. Grundsatzfragen zum Entwicklungsproblem (ein systemtheoretisches Modell). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 250 S. [Ewolucja literatury i kultury. Główne aspekty problemu rozwoju (model z zakresu teorii syste, Bochum,

 • Michael Fleischer, 1989, Eine Theorie des Kabaretts. Versuch einer Gattungsbeschreibung (an deutschem und polnischem Material). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 240 S. [Teoria kabaretu. Próba opisu gatunku (na materiale niemieckim i polskim)] , Bochum,

 • Michael Fleischer, 1988, Die populäre Literatur. Analysen literarischer Randbereiche an slavischem und deutschem Material. (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). Razem z Christianem Sappokiem. 460 S. [Literatura popularna. Analizy literackich obszarów granicznych na materiale s, Bochum,

 • Michael Fleischer, 1987, Hund und Mensch. Eine semiotische Analyse ihrer Kommunikation. (Reihe: Probleme der Semiotik, Band 6). 185 S. [Pies i człowiek. Semiotyczna analiza ich komunikacji] , Tübingen,

 • Michael Fleischer, 1986, Die polnische Lyrik von 1945 bis 1985. Entwicklung Generationenfolge Periodisation. 480 S. [Polska liryka od 1945 do 1985. Rozwój, Generacje, Periodyzacja] , Essen,

 • Michael Fleischer, 1985, Nomenhäufigkeitsverteilungslisten zur Lyrik von Paul Celan. Statistik der Substantive und ihrer Komposita. 120 S. [Listy częstotliwości rzeczowników w liryce Paula Celana] , Essen,

 • Michael Fleischer, , Komunikacja indeksalna., Łódź,