Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Marcin Pielużek

| Zakład Dziennikarstwa

Contact

https://public.tableau.com/profile/marcin3282#!/

Office hours

Konsultacje w semestrze zimowym:

WAŻNA INFORMACJA!
Zmiana godzin i formy konsultacji! W dniu 28 listopada z uwagi na zebranie pracowników konsultacje odbędą się w godz. 9.00-10.00. W dniach 29 listopada i 6 grudnia konsultacje wyjątkowo realizowane będą w formie zdalnej.

poniedziałki, godz. 11.00-12.00 (Teams)
wtorki, godz. 17.00-18.00, s. 207

Konsultacje weekendowe:
22.10, godz. 10.00-11.00 (Teams)
13.11, godz. 12.00-13.00 (Teams)
11.12, godz. 10.30-11.30 (Teams)
22.01, godz. 10.30-11.30 (Teams)
05.02, godz. 10.30-11.30 (Teams)

W przypadku konsultacji odbywających się na platformie Teams proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, aby ustalić konkretną godzinę spotkania. Ułatwi nam to kontakt i rozmowę.

Ważne info

Zmiana godzin i formy konsultacji! W dniu 28 listopada z uwagi na zebranie pracowników konsultacje odbędą się w godz. 9.00-10.00. W dniach 29 listopada i 6 grudnia konsultacje wyjątkowo realizowane będą w formie zdalnej.

O mnie

 • 2008 - studia doktoranckie, uniwersytet wrocławski, wydział filologiczny
 • 2006-2008 - uniwersytet wrocławski, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizacja public relations
 • 2000-2003 - uniwersytet jagielloński, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizacja dziennikarska

Obszary zainteresowań

 • branding,
 • corporate identity,
 • badania wizerunkowo-marketingowe,
 • teorie konstruktywistyczne,
 • teorie mediów alternatywnych,
 • radykalne ruchy lewicowe i prawicowe,

Prowadzone zajęcia

 • Metody prezentacji danych
 • Information Design
 • Design Informacji
 • Information research
 • Data Journalism
 • Zaawansowane Data Journalism
 • Analiza danych
 • Komunikacja subkulturowa
 • Seminaria licencjackie
 • Seminaria magisterskie

Publikacje

 • Marcin Pielużek, 2013, 2013: Wizerunek nacjonalisty i nacjonalizmu. Wyniki badań empirycznych [w:] Teorie komunikacji i mediów 6, red. Marek Graszewicz, Oficyna Wydawnicza Atut,, Wrocław ,

 • Marcin Pielużek, 2012, 2012c: Uniwersytet Wrocławski w perspektywie jego zalet i wad (razem z Karoliną Lachowską) [w:] Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych, (red.) Maurycy Graszewicz, Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska, Oficyna W, Wrocław,

 • Marcin Pielużek, 2012, 2012d: Jaki jest i jaki powinien być Uniwersytet Wrocławski? (razem z Karoliną Lachowską) [w:] Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych, (red.) Maurycy Graszewicz, Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska, Oficyna Wy, Wrocław,

 • Marcin Pielużek, 2012, 2012e: "Lesby i pedały” – konteksty komunikacyjne związane ze środowiskami LGBT wśród użytkowników Internetu (razem z Karoliną Lachowską) [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 1, (red.) Michał Grech, Annette Siemies, Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, , ,

 • Marcin Pielużek, 2012, 2012a: "Gays", "Lesbians" and "Homosexauls": An Image of "The Other" and Communication Functions in the Internet Comments [w:] Horizons of Otherness, (ed.) Nika Skof, A Priori, Ljubljana,

 • Marcin Pielużek, 2012, 2012b: Rekonstrukcja tożsamości polskiego nacjonalizmu na podstawie programów i tekstów ideologicznych środowisk skrajnej prawicy [w:] Teorie komunikacji i mediów 5, red. Marek Graszewicz, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław,

 • Marcin Pielużek, 2011, 2011: Wizerunek miejscowości turystycznej na przykładzie Dusznik-Zdroju. Wstępny raport z badań (razem Karoliną Lachowską i Maurycym Graszewiczem) [w:] "Teorie komunikacji i mediów4", red. Marek Graszewicz i Jerzy Jastrzębski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza , Wrocław,

 • Marcin Pielużek, 2010, 2010a: Teorie radykalnych mediów alternatywnych, [w:] Teorie komunikacji i mediów 3, (red.) M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Wrocław,

 • Marcin Pielużek, 2010, 2010b: Indymedia - model mediów społecznie zaangażowanych, (razem z Karoliną Lachowską) [w:] Przestrzenie komunikowania (red. I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska), Wrocław,