Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Jacek Radomski

| Współpracownik

O mnie

Sylwetka naukowa:

 • 1978 asystent
 • 1990 doktor
 • 1993 doktor habilitowany
 • 2002 tytuł naukowy profesora
 • 2005 stanowisko profesora zwyczajnego
   

Specjalność naukowa:

 • Dziedzina – sztuki teatralne, dyscyplina artystyczna – aktorstwo


Doświadczenia dydaktyczne:

 • wykłady i ćwiczenia na Wydziale Lalkarskim PWST we Wrocławiu
 • wykłady gościnne w uczelniach teatralnych w Pradze i Bratysławie
 • zajęcia teatralne na Podyplomowych Studiach Reżyserii i Teatru Dzieci i Młodzieży
 • warsztaty dla nauczycieli prowadzących klasy teatralne
 • opieka naukowa młodej kadry dydaktycznej
 • ćwiczenia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w przedmiocie Komunikowanie ciałem
   

Recenzje:

 • Recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i artystycznego w przewodach  doktorskich, habilitacyjnych oraz na tytuł profesora naukowego

 
Osiągnięcia artystyczne:

 • Role w ponad 40 spektaklach dla dzieci, młodzieży i dorosłych we Wrocławskim Teatrze Lalek, między innymi: Królowa Śniegu, Kopciuszek, 101 Dalmatyńczyków, Pinokio, Iliada, Mały Książę, Opera za trzy grosze, Proces, Faust, Ryszard III, Śmieszny Staruszek.
 • Udział w festiwalach teatralnych, krajowych i zagranicznych, między innymi: Japonia, Szwajcaria, Belgia, Niemcy, Włochy, Chorwacja, Rosja, Austria, Kanada, Francja, Chile.
 • Reżyseria i współreżyseria spektakli teatralnych.

Doświadczenie

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje:

 • dziekan Wydziału Lalkarskiego 1993-1999
 • prorektor PWST Kraków filia Wrocław 1999-2005
 • członek senatu
 • kierownik Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży
 • kierownik projektu badawczego PWST we Wrocławiu
 • kierownik pracowni naukowej PWST we Wrocławiu
 • recenzent zewnętrzny Państwowej Komisji Akredytacyjnych
 • koordynator międzynarodowych uczelnianych projektów teatralnych
 • członek jury międzynarodowych i krajowych festiwali teatralnych
   

Nagrody:

 • nagrody teatralne uzyskane na festiwalach krajowych i zagranicznych
 • nagrody rektora PWST
 • nagrody dyrektora teatru
 • nagrody Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej