Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Igor Borkowski

| współpracownik | Współpracownik

Contact

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Office hours

2 września, godz. 10-11
(konsultacje zdalne)
4 września, godz. 9-10
(konsultacje zdalne)
8 września, godz. 9-10 (IDKS)
10 września, godz. 10-11
(konsultacje zdalne)
16 września, godz. 15-16 (IDKS)
18 września, godz. 12-13 (IDKS)

O mnie

Wszystko, cokolwiek napiszę, mogłoby zostać użyte przeciwko mnie. Dlatego zmilczę...

Obszary badawcze

 • tanatologia, czyli nauka o śmierci, umierających, zmarłych i tych, którzy po nich zostają
 • edukacja medialna, czyli jak to zrobić, żeby wszyscy umieli się doskonale poruszać w świecie mediów
 • rzecznictwo prasowe w teorii i praktyce
 • język współczesnej polityki i dyskursu publicznego

Doświadczenie

Jestem profesorem nadzwyczajnym w IDiKS UWr, kieruję tu Podyplomowymi Studiami Dziennikarstwa i Public Relations, w kadencji 2012-2016 pełnię obowiązki prodziekana do spraw studiów niestacjonarnych oraz jakości kształcenia Wydziału Filologicznego, redaguję instytutowy rocznik naukowy "Dziennikarstwo i Media". W latach 90. i na początku XXI wieku byłem dziennikarzem prasowym, tworzyłem i szefowałem redakcji uczelnianego pisma "Uniwersytet Wrocławski" i niemieckojęzycznego "Akademisches Kaleidoskop", a w latach 2002-2005 byłem rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wciąż zdarza mi się prowadzić poza zajęciami dydaktycznymi ze studentami także lekcje w różnych typach i poziomach szkół (bo to lubię), pisać książki (bo to wypada, a poza tym co jakiś czas znów mi się wydaje, że mam coś do przekazania na piśmie), redagować i wydawać cudze teksty (bo to ciekawa przygoda i okazja do zajrzenia na zupełnie nowe pola badawcze), organizować tak zwane życie naukowe (bo to wartościowe poznawczo i towarzysko).

Publikacje

 • Igor Borkowski, w przygoto, Borkowski pyta, Borkowska odpowiada. Z s. Małgorzatą Borkowską OSB rozmawia Igor Borkowski, Kraków,

 • Igor Borkowski, 2013, Dziennikarstwo i Media 4. Media Marka Komunikacja, Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2012, Ostatnie lato Pilc. Podręcznik praktycznego pisania reportażu, Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2012, Dziennikarstwo i Media 3. Przemiany świata mediów, Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2011, Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Materiały i studia, Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2011, Dziennikarstwo i Media 2. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2010, Reportaż bez granic. Teksty - praktyka warsztatowa - zjawiska medialne., Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2010, Dziennikarstwo i Media 1. Przestrzenie komunikowania, Wrocław ,

 • Igor Borkowski, 2008, Siostra Śmierć. Studium językowo-komunikacyjne funeraliów Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 1855-2005 (rozprawa habilitacyjna)., Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2006, Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy., Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2004, Edukacja medialna. Teksty i preteksty., Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2003, Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 1981-1995., Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2003, Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń (współredagowane)., Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2002, W lustrze. Wizerunek mediów własny (współredagowane)., Wrocław,

 • Igor Borkowski, 2001, Nowe media – nowe w mediach (współredagowane)., Wrocław,