Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Równy UWr

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

dr Małgorzata Kolankowska: kolankowska.malgorzata@gmail.com