Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Szkolenie BHP

UWAGA STUDENCI I ROKU  

w roku akademickim 2023/24 

na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych 

rozpoczynający naukę na I roku studiów  

 

Szkolenie bhp tylko formie e-learningu 

  

Szanowni Państwo,  

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. 

Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.  

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2023 r. 

 

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów 

  1. Rejestracja i przebieg szkolenia :  
  2. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=283604 
  3. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu:  BHP2024 
  4. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.  
  5. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!  

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89. 

Pomoc techniczna : cko@uwr.edu.pl