Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia podyplomowe - rekrutacja 2018/2019

header photo

Rekrutacja trwa

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Polecamy Państwa uwadze. Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe (bez uprawnień doskonalących) kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. 

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach: link

Kierownik studiów: dr hab. Igor Borkowski prof. UWr

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. +48 71 27 59 12, +48 663 505 845

spdipr@uwr.edu.pl
igor.borkowski@uwr.edu.pl
kiliamkaimer@gmail.com

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Termin rejestracji internetowej: 01.04 - 20.10.2018 r.

Termin składania dokumentów: 20.10 - 30.10.2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2018 r.

Opłaty: 2450 zł za semestr

Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.

Szczegółowe informacje: link