Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studencki Program Stypendialny - stypendium dla olimpijczyków

1 października 2023 r. uruchomiony został nabór wniosków o przyznanie stypendium dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

O stypendium ubiegać się mogą studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, będący  laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów, którzy uzyskali prawo do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego a także studenci I roku uczelni artystycznych, studiów międzywydziałowych oraz studiów międzydziedzinowych, którzy pomimo posiadanego statusu laureata olimpiady przedmiotowej lub innego konkursu, muszą przystąpić do egzaminu praktycznego, rozmowy kwalifikacyjnej lub konsultacyjnej w celu weryfikacji ich kompetencji artystycznych lub naukowych.

Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Po szczegóły zapraszamy na https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/stypendium-dla-laureatow-olimpiad-przedmiotowych

Wnioski można składać do 31 października 2023 r.