Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Spotkanie informacyjne - specjalności na komunikacji wizerunkowej

Szanowni Państwo,

W najbliższy piątek, tj. 25 listopada, o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące specjalności na kierunku komunikacja wizerunkowa. Spotkanie będę prowadzić studenci starszych roczników z poszczególnych specjalności. Spotkanie organizowane jest zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem MS Teams. 

Plan spotkania:

16:00 - prezentacja specjalności branding,

16:30 - prezentacja specjalności communication design, 

17:00 - prezentacja specjalności public relations. 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3az38BjR7yQ4slDekzUDVTE0BxQdTmlURkS0QkeI-lm3I1%40thread.tacv2/1669193302025?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22cdfb2b4b-eaab-4473-b54d-fdef501d4847%22%7d