Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Konkurs dla młodych reporterów i reporterek

Mamy przyjemność ogłosić, że Kultura Liberalna ogłasza konkurs dla młodych reporterek i reporterów! W ramach konkursu Kultura Liberalna wybierze 5 zwycięzców umożliwiając im zrealizowanie trwającego 3 miesiące projektu reporterskiego.

 

Zakres projektu:

- Reportaż na ważny temat społeczny o długości ok. 20 tys. znaków.

- Towarzyszący fotoreportaż: 12 fotografii jakości prasowej z podpisem.

- Towarzyszący wywiad uzupełniający reportaż o długości ok. 12 tys. znaków.

 

Warunki udziału:

- Temat projektu zgłoszony w konkursie musi mieć znaczenie ponadnarodowe - regionalne

lub europejskie i mieć istotne znaczenie dla czytelników do 30 roku życia (np. zagrożenia

dla demokracji, kryzys migracyjny, polityka tożsamości, zdrowie psychiczne wśród osób

młodych, klimat)

- Wiek kandydatów: 18 - 30 lat.

- Czas trwania projektu: wybrane 3 miesiące między styczniem a czerwcem 2024 roku.

- Wsparcie edytorskie w okresie pracy nad projektem.

- Zatrudnienie w celu realizacji projektu konkursowego. Umowa zlecenie: 3 miesiące.

- Udział w kolegiach redakcyjnych projektu PERSPECTIVES.

 

Warunki finansowe:

1. Wynagrodzenie konkursowe: 15 tys. zł brutto

2. Ponadto kandydaci mogą liczyć na sfinansowanie następujących wydatków:

- Koszty transportu (maksymalny budżet 1000 euro)

- Zakwaterowanie (maksymalny budżet 800 euro)

- Utrzymanie w czasie podróży (maksymalny budżet 240 euro)

- Usługi fotograficzne (maksymalny budżet 600 euro)

- Wynajęcie fixera (maksymalny budżet 1000 euro)

Szczegółowe warunki wypłaty i rozliczenia niniejszych środków finansowych będą zawarte w umowie podpisanej z wybranymi kandydatami.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

- Pomysł: opis projektu (max. 2 tys. znaków) + wstępny plan wydatków (np. planowane

koszty transportu i zakwaterowania)

- CV

- Próbka tekstu: opublikowanego w przeszłości autorskiego artykułu

 

Kultura Liberalna wybierze najciekawsze i najbardziej obiecujące pomysły, wskazujące na wyostrzony zmysł społeczny i reporterską wrażliwość kandydatów i kandydatek. W celu wyłonienia uczestników możemy zwrócić się do kandydatów z prośbą o krótką rozmowę na temat projektu.

 

Termin na zgłoszenia: 17 listopada 2023 roku.

Ogłoszenie wyników: 15 grudnia 2023 roku.

Czas realizacji: wybrane 3 miesiące między styczniem a czerwcem 2024 roku.

Adres: redakcja@kulturaliberalna.pl. Do wiadomości prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Konkurs jest częścią projektu PERSPECTIVES, współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego przez międzynarodową sieć redakcji pod kierownictwem Goethe-Institut. Reporterzy będą mieli możliwość współpracy z dziennikarzami ze wszystkich siedmiu redakcji biorących udział w projekcie.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj:  http://www.perspectives-media.eu