Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Konferencja Medycyna narracyjna a komunikacja w sytuacjach granicznych oraz trudnych

W dniach 17-18 listopada 2022 roku odbędzie się organizowana przez nasz Instytut, we współpracy z Dolnośląską Izbą Lekarską, ogólnopolska konferencja naukowa pt.

MEDYCYNA NARRACYJNA A KOMUNIKACJA W SYTUACJACH GRANICZNYCH ORAZ TRUDNYCH

Wezmą w niej udział lekarze różnych specjalności i pielęgniarki, etnolodzy i filozofowie z kilku uniwersytetów, oraz medioznawcy z naszego Instytutu.

Medycyna narracyjna staje się coraz ważniejszym poznawczo oraz potrzebnym społecznie obszarem współczesnych nauk humanistycznych. Skupia współpracujących ze sobą lekarzy oraz badaczy zainteresowanych zmianą komunikacji na linii pacjent – lekarz.

Organizatorzy konferencji oraz ich goście chcą skupić się na postępowaniu badawczym, które stanowi niezbędne dopełnienie nowożytnych nauk przyrodoznawczych oraz metod stosowanych powszechnie we współczesnej medycynie. Przyglądając się narracjom „ranliwym”, porwanym, chaotycznym i niespójnym, dostrzegają oni wyłaniający się chybotliwy i pokiereszowany świat ludzi chorych. Zamiast uogólnień wynikających z „przypadków” medycyna narracyjna koncentruje się na osobliwościach, tropi skrywane, nierzadko bardzo głęboko, intencje pacjenta. Terrorowi twardych danych i obligatoryjnej mierzalności, jakie niesie za sobą dynamiczny rozwój technologii, przeciwstawia poszlaki, podąża szlakiem niedomówień, przemilczeń i metafor – odwołując się do metod dobrze rozpoznanych w literaturoznawstwie, naukach o komunikacji i mediach. 

Podążając w kierunku obszarów „komunikacyjnie zaniedbanych”, w których przychodzi się zmierzyć z cierpieniem, lękiem, bólem, stratą, żałobą, śmiercią, medycyna narracyjna nie daje prostych recept. Tutaj trzeba czegoś więcej niż wiedzy wyniesionej z uczelni medycznej, dotykamy bowiem zagadnienia fundamentalnego, czyli splotu tego, co w nauce oraz leczeniu chorego człowieka (a nie tylko choroby) osobiste, ludzkie, nie dające się wystudiować, a co właściwe antropologicznej postawie zaangażowanej. Konieczne staje się poszukiwanie porozumienia z drugim Człowiekiem, dialogowość połączona z nieprzebranymi pokładami wrażliwości. 

Uczestnicy konferencji chcą pokazać, że medycyna narracyjna może stanowić odpowiedź na potrzeby osób będących w żałobie, mierzących się z poczuciem winy, że może nie zrobiły wszystkiego, aby zapobiec rozwojowi ciężkiej choroby. Właściwe komunikowanie, wzmacnianie może pomóc w przerwaniu błędnego koła fizycznego i psychicznego cierpienia, dlatego tak ważne jest odwołanie się do języka literackiego,
opisanie, dokumentowanie.

Na koniec stawiamy jedynie kilka pytań, które mogą zostać podjęte przez uczestników naszego spotkania oraz słuchaczy, których serdecznie zapraszamy:

1) czy terapeutyczną moc literatury, potwierdzoną podczas warsztatów organizowanych przez lekarzy narracyjnych z Columbia University, gdzie przed ćwierćwieczem narodziła się medycyna narracyjna, dzielą także takie dziedziny aktywności artystycznej, jak teatr, malarstwo, grafika, muzyka czy film?

2) jak przeciwdziałać brakowi rzeczywistej współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy lekarzami a badaczami komunikacji, który może wynikać z różnych obrazów świata, ale także uprzedzeń na linii nauki przyrodoznawcze – nauki humanistyczne?

3) czy istnieje szansa, aby w czasie kryzysu, jakim jest pandemia, doszło do zbliżenia bardzo odległych, a niekiedy wręcz antagonistycznych stosunków medyków i pacjentów? Jaką rolę w tym względzie może odegrać medycyna narracyjna?

4) jak przywracać nadwątloną reputację instytucji szpitalnych? Czy medyna narracyjna może pomoc w urzeczywistnieniu podstawowej zasady w praktyce piarowskiej, zgodnie z którą „PR begins at home”, tj. w budowaniu autentycznej relacji z pacjentem (zasady coraz częściej zastępowanej komunikacją wizerunkową)?

5) jak medycyna narracyjna może przyczynić się do eliminowania praktyk paramedycznych (uzdrowicieli, szarlatanów etc.), które wykorzystują słabości systemu opieki zdrowia oraz skwantyfikowanego podejścia do pacjenta, nie dających mu poczucia godności, zrozumienia i troski? Medycyna narracyjna w perspektywie nie-klasycznej socjologii wiedzy naukowej.

6) czy perspektywy otwierane dzięki medycynie narracyjnej znajdują zastosowanie w obrębie pozamedycznych sytuacji granicznych i trudnych, takich jak: kryzysy religijne, kryzysy związane z uzależnieniami czy wywoływane pandemią kryzysy tożsamości?

7) co medycyna narracyjna może uczynić dla dorosłych, a być może szczególnie dzieci, które w związku z wojną w Ukrainie znalazły się w Polsce? Jak pomóc im zmierzyć się z traumą wojny?

Dr Małgorzata Kolankowska
Dr Michał Rydlewski
Prof. dr hab. Aleksander Woźny

 

1 / 1


„MEDYCYNA NARRACYJNA A KOMUNIKACJA W SYTUACJACH GRANICZNYCH ORAZ TRUDNYCH”

 

W dniach 17-18 listopada 2022 r. odbędzie się organizowana przez nasz Instytut, wraz z Dolnośląską Izbą Lekarską, ogólnopolska konferencja naukowa „Medycyna narracyjna a komunikacja w sytuacjach granicznych oraz trudnych”. Wezmą w niej udział lekarze różnych specjalności i pielęgniarki, etnolodzy i filozofowie z kilku uniwersytetów, oraz medioznawcy z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr.

Medycyna narracyjna staje się coraz ważniejszym poznawczo oraz potrzebnym społecznie obszarem współczesnych nauk humanistycznych. Skupia współpracujących ze sobą lekarzy oraz badaczy zainteresowanych zmianą komunikacji na linii pacjent – lekarz.

Z konferencją, organizowaną 18 listopada w naszym Instytucie, mocno wiąże się spotkanie z pisarzami, którzy leczą – doktorami Jarosławem Paśnikiem i Jarosławem Waneckim. Rozmowę o twórczości literackiej obu lekarzy poprowadzi 17 listopada o godz. 18.00 w „Tajnych Kompletach” prof. Aleksander Woźny  

Doktorzy Jarosław Paśnik i Jarosław Wanecki to mistrzowie medycyny i pióra.

Dr hab. Jarosław Paśnik jest autorem opowiadań, scenariuszy sztuk teatralnych, laureatem wielu nagród literackich, w tym dwukrotnie nagrody głównej w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”, miłośnikiem książki, teatru, filmu i muzyki, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, doktorem habilitowanym nauk medycznych i wybitnym specjalistą w zakresie chorób autoimmunologicznych.

Dr Jarosław Wanecki to wybitny pediatra, od lat współtworzy kształt polskiego samorządu lekarskiego, poeta i twórca esejów z pogranicza sztuki, etyki i medycyny, autor książek historycznych i felietonista „Gazety Wyborczej”, „Medycyny Praktycznej” oraz „Gazety Lekarskiej”, znawca sztuki, animator wielu unikatowych przedsiewać z zakresu literatury, teatru i malarstwa. W swojej bogatej twórczości artystycznej sięga po zróżnicowane i wyszukane formy literackie: od sonetów po ekfrazy.  

Prof. Aleksander Woźny od lat upowszechnia wciąż jeszcze raczkującą u nas medycynę narracyjną, odwołuje się do metod wypracowanych w amerykańskich szpitalach przez zespół prof. Rity Charon z ośrodka Columbia University i prowadzi szkoleniach dla lekarzy oraz pielęgniarek,  wykorzystując doświadczenia zdobywane przez lata w dziedzinie komunikacji społecznej literaturoznawstwa, i antropologii kultury.