Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Komunikat Dyrekcji w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

Szanowni Państwo! Drodzy Studenci!

w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 Dyrekcja Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przypomina o obowiązku noszenia maseczek w czasie zajęć dydaktycznych oraz przebywania w korytarzach i klatkach schodowych budynków, aby chronić siebie i innych.

Pracownicy Instytutu będą przypominali podczas zajęć o przestrzeganiu zasad sanitarno-epidemiologicznych. 

Dbajmy o siebie wzajemnie. Zdrowie to podstawa!

Prosimy o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad:

1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci oraz osoby znajdujące się w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Wszystkie wskazane osoby zobowiązane są do zakrywania przy pomocy maseczki, ust i nosa.

2. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego wykonujący czynności zawodowe w budynkach i obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

3. Wszyscy przebywający w budynkach Uniwersytetu są zobowiązani do częstego mycia i dezynfekowania rąk środkami odkażającymi lub noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed wejściem do sali zajęciowej, każdy uczestnik zajęć oraz prowadzący, ma obowiązek zdezynfekowania rąk. Środki odkażające udostępnione są na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego.

4. Wszystkim przebywającym w budynkach Uniwersytetu zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego pomiędzy osobami, zgodnego z obowiązującymi przepisami i zaleceniami krajowymi.

5. Osoby, które nie przestrzegają ww. Wymogów higieniczno-sanitarnych oraz zaleceń mogą zostać poproszone o ich stosowanie lub opuszczenie budynku Uniwersytetu, w tym prowadzący zajęcia może – po wcześniejszym upomnieniu – poprosić taką osobę o opuszczenie budynku.