Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Informacja w sprawie przedmiotu „Rynek pracy”

Szanowni Państwo,

Studenci III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (reaktywowani, po urlopach, powtarzający)

W sprawach związanych z ponownym zaliczaniem tj., dopisaniem do grup, podpięciem przedmiotu „Rynek pracy” – proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (przystępujący do zaliczenia przedmiotu zgodnie z programem studiów)

Weryfikacja przedmiotów na kontach USOSweb do dnia 10.01.2022 r. W przypadku braku zapisu na przedmiot „Rynek pacy” proszę kontaktować się z Panią Beatą Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.

Informacja dotycząca przepisywania ocen

W celu przepisania oceny proszę przesłać poniższe dokumenty na adres: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

W razie pytań dotyczących treści wykładów lub problemów z uzyskaniem dostępu do materiałów proszę o kontakt mailowy: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl

Zaliczenie z przedmiotu „Rynek pracy” odbędzie się między 17.01-23.01.2022 r. w formie testu online, który zostanie Państwu udostępniony drogą mailową.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotu „Rynek pracy” W celu uzyskania dostępu do materiałów należy użyć poniższy link: LINK