Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Public Relations

Studia

O specjalizacji

Public RelationsPublic Relations – specjalizacje: planowanie kampanii PR; rzecznictwo prasowe;

 • Wykłady plenarne - prowadzą zaproszeni goście
 • Konwersatorium powykładowe - prowadzą
 • PR jako forma komunikowania społecznego
 • Prawo prasowe i PR
 • Profesjonalna etyka dziennikarstwa i PR
 • Psychologia PR i reklamy
 • Marketing i PR polityczny
 • Strategie negocjacji
 • Corporate Identity i kreowanie wizerunku
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Redagowanie tekstów PR i narzędzia PR
 • Raportowanie w PR
 • Zarządzanie agencją PR
 • Techniki wystąpień publicznych
 • Internal relations
 • Rzecznictwo prasowe
 • Planowanie kampanii PR
 • Internet PR i dziennikarstwo internetowe
 • Kultura organizacji
 • System medialny
 • CSR
 • Myślenie i działanie twórcze
 • Metody badań mediów i wizerunku

Informacje dodatkowe

Kierownik studiów:
dr hab. Igor Borkowski prof. UWr

 

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. +48 71 27 59 12, +48 663 505 845

igor.borkowski@uni.wroc.pl
kiliamkaimer@gmail.com

 

informacje o opłatach:
Czas trwania studiów: 2 semestry

Termin składania dokumentów: 15.06 - 15.10.2015 r.

Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2015 r.

Opłaty: 2400 zł za semestr

Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.