Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Dziennikarstwo

Studia

O specjalizacji

Dziennikarstwo – specjalizacje: creative writing; realizacja dźwięku i obrazu

 • Wykłady plenarne - prowadzą zaproszeni goście
 • Konwersatorium powykładowe
 • Prawo prasowe i PR
 • Warsztat z kamerą i mikrofonem
 • Warsztat dziennikarski
 • Pracownia fotograficzna
 • Profesjonalna etyka dziennikarska i PR
 • Internet PR i dziennikarstwo internetowe
 • Język wypowiedzi dziennikarskiej
 • Trening interpersonalny
 • Techniki wystąpień publicznych
 • Rzecznictwo prasowe
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Realizacja dźwięku i obrazu
 • Myślenie i działanie twórcze
 • System medialny
 • Źródła informacji dziennikarskiej
 • Dziennikarstwo publicystyczne
 • Warsztat reportażu
 • Creative writing

Informacje dodatkowe

Kierownik studiów:
dr hab. Igor Borkowski prof. UWr

 

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. +48 71 27 59 12, +48 663 505 845

spdipr@uwr.edu.pl
igor.borkowski@uwr.edu.pl
kiliamkaimer@gmail.com

 

Informacje o opłatach:
Czas trwania studiów: 2 semestry

Opłaty: 2500 zł za semestr

Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.