Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Branding

Studia

O specjalności

Obszary
Zarządzanie relacjami z klientem - studia wszechstronnie przygotowują absolwenta do pracy w charakterze specjalisty kreującego i zarządzającego budową relacji pomiędzy zespołem obsługującym klienta a klientem w procesie projektowania komunikacji i brandingu. Celem kształcenia na studiach jest nauczenie studentek i studentów technik i metod kongruentnego, skutecznego i efektywnego komunikowania, metod nawiązywania relacji, prezentacji, zarządzania projektami, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Szczególny nacisk w trakcie trwania studiów jest położony właśnie na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych zapewniających wolną od konfliktów i efektywną współpracę pomiędzy firmą a jej klientem. 

 

Zarządzanie kreatywne - studia pozwalają na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w dynamicznie rozwijającej się branży kreatywnej i wizerunkowej, w szczególności w brandingu. Teoretyczny kontekst studiów dający znajomość procesów i metod kongruentnego i efektywnego komunikowania się w wysoce rozwiniętych współczesnych społeczeństwach, także w kontekście coraz dynamiczniej rozwijającego się systemu medialnego i ekonomicznego pozwala na zdobycie wiedzy i praktycznych kompetencji dostosowanych do rynkowego otoczenia. Są to przede wszystkim umiejętności praktyczne dotyczące zarządzania procesem kreatywnym, wykorzystywania kompetencji poszczególnych członków zespołu, określania założeń stojących za poszczególnymi projektami i doprowadzenie do ich realizacji. 

 

Zarządzanie strategiczne - efektem kształcenia na studiach I stopnia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze strategicznego zarządzania potencjałem wizerunkowym, organizacyjnym i ekonomicznym we współczesnych przedsiębiorstwach, które na stale zmieniającym się i coraz bardziej homogennym rynku orientują się na świadome zarządzanie własnym wizerunkiem. Specyfika współczesnej gospodarki i mediów wymusza na aktorach zorientowanie już nie na długie trwanie lecz nieustanne i dynamiczne dostosowywanie się do zachodzących zmian.

 

Absolwenci pracować mogą:

  • we wszystkich przedsiębiorstwach, firmach, organizacjach i instytucjach świadomie zarządzających procesem relacji z klientem,
  • wyspecjalizowanych firmach doradczych zajmujących się nawiązywaniem, zarządzaniem i optymalizowaniem relacji wewnętrznych i zewnętrznych zarówno między pracownikami, jak i przedsiębiorstwami,
  • jako trenerzy zajmujący się szkoleniem pracowników i kadry kierowniczej firm, urzędów i instytucji odpowiedzialnych zarówno za relacje wewnętrzne (działy HR), jak i zewnętrzne (Biura Obsługi Klienta) w celu optymalizacji tych relacji i zwiększenia ich efektywności,
  • jako Account Managerowie i Key Account Managerowie zarówno w firmach branży kreatywnej (agencje reklamowe, brandingowe, Public Relations)
  • pracownicy działów marketingu firm z sektora MŚP, jak i korporacji (w segmencie B2B i B2C) wszystkich branż, których kapitałem jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.
  • w agencjach brandingowych; w studiach projektowych i graficznych,
  • w agencjach reklamowych i agencjach interaktywnych
  • w mediach tradycyjnych i elektronicznych; w filmowych i reklamowych grupach producenckich