Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna

Studia

O specjalności

Opis
Specjalność o nazwie „Fotografia dziennikarska” - mieści zajęcia o charakterze praktycznym i teoretycznym z zakresu szeroko rozumianego warsztatu fotografii dokumentalnej oraz prasowej. Specjalność ta obejmuje spory zespół przedmiotów nie tylko teoretycznych, ale przede wszystkim warsztatowych. Jest to wyjście naprzeciw zainteresowaniom studentów dziennikarstwa, którzy w dobie komunikacji wizualnej domagają się powołania takiej specjalności, by łatwiej było im po ukończeniu studiów znaleźć pracę w charakterze fotoreporterów, fotoedytorów w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz w charakterze fotografów reklamowych.

 

Program
W programie znajdują się przedmioty teoretyczne, które pogłębiają i porządkują wiedzę na temat historii fotografii dokumentalnej oraz dziennikarskiej, dziennikarskich gatunkach fotograficznych, pokazują jak obraz kształtuje opinię o społeczeństwie i jak można obrazem fotograficznym manipulować. Słuchacze zapoznają się także z podstawami prawa prasowego w aspekcie rozpowszechniania wizerunku. Równolegle program zawiera również praktyczne poznanie podstaw fotograficznych gatunków dziennikarskich (warsztaty w zakresie m.in. fotografii prasowej, fotofelietonu, fotoreportażu, fotomontażu). Kolejny blok przedmiotów to warsztaty edytorskie (m.in. fotoedytor, photoshop, grafika komputerowa, wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania obrazu). Przewiduje się również warsztaty z fotografii reklamowej. Główny nacisk położony będzie na praktyczne poznanie warsztatu fotoreportera (w tym fotoreportera wojennego) i fotoedytora. W programie specjalności znajdują się również zagadnienia związane z szeroko rozumianym kreowaniem wizerunku, jego kształtowaniem i opisem (obraz i tekst).

 

Wykładowcy
Wykładowcami będą wybitni teoretycy i praktycy, wśród nich fotoreporterzy, fotograficy, fotoedytorzy oraz dokumentaliści. Zadaniem wykładowców będzie wyjaśnienie słuchaczom celu komunikacji wizualnej, jej kontekstu i skutków oraz wpływu, jaki wywiera ona na społeczeństwo.

 

Absolwenci
Absolwent ma posiadać wiedzę z zakresu fotografii dziennikarskiej i reklamowej, umieć wybrać formę fotografii, w jakiej chce przekazywać swe idee, a przede wszystkim pokazać prawdę o otaczającej go rzeczywistości. Dzięki takiemu podejściu będzie umiał stosować metody zintegrowanej komunikacji (interaktywny uczestnik procesu komunikacji wykształcony w odmienny sposób niż poprzednie pokolenia), będzie umiał odnaleźć się na rynku, współpracować z mediami. Specjalność zapewni wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne w innych głównych zawodach związanych z kulturą medialną (m.in. PR, reklama).