Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne

Studia

O specjalności

Opis
Studia przygotowują do pracy w telewizji i radiu. Szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane z wystąpieniami przed kamerą i mikrofonem oraz autoprezentacją, a także na umiejętności dotyczące obsługi nowoczesnego sprzętu w studiu telewizyjnym i radiowym (operatorka, montaż radiowy i telewizyjny, realizacja radiowa i telewizyjna, animacja itp.). Absolwent uzyskuje tez umiejętności pozwalające mu zarządzać produkcją RTV.

 

Charakterystyka studiów
Studia z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na osoby, które posiadać będą nie tylko umiejętności związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza, ale także techniczne kompetencje, które umożliwią im pracę w tak specyficznym środowisku, jakim jest rozgłośnia radiowa czy telewizyjna (gdzie obserwować można tendencję do łączenia wielu funkcji wymagających odmiennych w swej istocie kompetencji, np. operatorka i montaż, realizacja i produkcja TV).

 

Program
Program studiów, oprócz przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego oraz dziennikarskiego, obejmuje przedmioty o charakterze warsztatowym, podczas których studenci uzyskają praktyczne kompetencje w zakresie operatorki, montażu, realizacji dźwięku itp.; przygotowywania programów informacyjnych, publicystycznych czy rozrywkowych oraz produkcji radiowej i telewizyjnej. 
Dodatkowo program przewiduje zajęcia, podczas których studenci uczyć się będą technik pozwalających im w profesjonalny sposób pełnić rolę prezentera radiowego lub telewizyjnego.

 

Rynek pracy
Tak sprofilowany program studiów stanowi odpowiedź na potrzeby rozbudowanego i ekspansywnie się rozwijającego rynku pracy w specyficznym subsystemie medialnym, jakim jest system radiowo-telewizyjny. Radio i telewizja, podlegając procesowi konwergencji w tzw. „nowych mediach” (stąd zajęcia z zakresu radia i telewizji internetowej), pozostają jednocześnie wciąż odrębnymi sektorami, które wymagają od swych pracowników bardzo specyficznych i szczegółowych umiejętności, oferując jednocześnie interesujące ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

 

Umiejętności
Absolwenci studiów dziennikarskich w zakresie specjalności Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne dowiedzą się zwłaszcza, na czym polega praca dziennikarza i redaktora w radiu i telewizji oraz innych osób uczestniczących w powstawaniu programów telewizyjnych i radiowych (kierownika produkcji, operatora kamery, dźwiękowca, realizatora wizji i dźwięku, montażysty itd.). Zdobędą także wiedzę teoretyczną z zakresu teorii radia i telewizji oraz ich specyfiki jako mediów. Zdobędą kompetencje, które pozwolą im zinterpretować i krytycznie rozumieć rolę radia i telewizji w społeczeństwa demokratycznych oraz zagadnienia wpływu społecznego tych mediów.

 

Kompetencje
Szczegółowo kompetencje i umiejętności absolwentów specjalności Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne przedstawiać się będą następująco:

 1. operatorka telewizyjna;
 2. montaż radiowy i telewizyjny;
 3. rzetelne przygotowanie newsów, opracowanie złożonych tematów, wydawanie serwisów informacyjnych;
 4. podstawy sztuki prezenterskiej w radiu i telewizji;
 5. budowanie osobowości telewizyjnej i radiowej;
 6. praca z kamerą/mikrofonem i przed kamerą/mikrofonem;
 7. obsługa sprzętu radiowo-telewizyjnego;
 8. praca w zespole realizacyjnym;
 9. posługiwania się językiem radia, telewizji i filmu;
 10. tworzenie scenariuszy radiowych i telewizyjnych;
 11. tworzenie informacyjnych/publicystycznych/rozrywkowych programów w radiu i telewizji
 12. tworzenie i pracy w internetowych rozgłośniach radiowych oraz stacjach telewizyjnych
 13. tworzenie reportaży radiowych i telewizyjnych;
 14. praca w studiu emisyjnym i nagraniowym;
 15. opanowanie stresu i praca pod presją czasu;
 16. podstawy animacji 2D i 3D
 17. analityczne myślenie, syntetyczne wypowiedzi oraz operowanie obrazem i dźwiękiem;
 18. nawiązywanie kontaktów z ludźmi, prowadzenie rozmów, zadawanie pytań;
 19. rozpoznawanie socjotechnik stosowanych przez rozmówców, którzy chcą wprowadzić dziennikarza (reportera) w błąd;
 20. wykorzystanie wszelkich dostępnych źródeł informacji dziennikarskiej, umiejętność
 21. zweryfikowania otrzymanych wiadomości;
   

Profil absolwenta
Studia pozwolą absolwentom zdobyć wymienione wcześniej kompetencje i umiejętności oraz odpowiedzieć sobie na pytanie - jakie są ich szczegółowe predyspozycje i w jakim kierunku powinni się rozwijać, żeby odnieść sukces na trudnym rynku radiowo-telewizyjnym. Rozbudowane praktyki w stacjach telewizyjnych i radiowych pozwolą studentom skonfrontować teoretyczną wiedzę z medialną codziennością.

Praca
Absolwenci znajdą zwłaszcza pracę:

 • w regionalnych i ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, zarówno publicznych jak i komercyjnych;
 • w regionalnych i ogólnopolskich stacjach radiowych;
 • w telewizjach internetowych i kablowych;
 • w radiu internetowym;
 • w agencjach informacyjnych;
 • jako reporterzy (najbardziej poszukiwani na rynku RTV);
 • jako reportażyści, dokumentaliści;
 • jako prezenterzy radiowi i telewizyjni;
 • jako realizatorzy dźwięku;
 • jako montażyści;
 • w agencjach producenckich;
 • w agencjach reklamowych;
 • w perspektywie – jako szefowie redakcji, działu, anteny;
 • jako doradcy do spraw mediów;
 • jako konsultanci w zakresie tworzenia wizerunku medialnego;
 • jako twórcy i organizatorzy radiowo-telewizyjnych mediów lokalnych i sublokalnych;
 • zdobędą też podstawy niezbędne do założenia własnej firmy produkującej programy i filmy dla stacji telewizyjnych.