Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Erasmus

Informacje podstawowe

Nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ to kolejna faza największego europejskiego programu realizowanego w latach 2014-2020, który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS.  Nowy program zastąpił poza programem „Uczenie się przez całe życie/Erasmus" (LLP/Erasmus)także inne programy edukacyjne, takie jak: Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig , program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Uczestnikami programu Erasmus+ są:

 

 • wszystkie 28 państw UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,  Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)
 • państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, FYROM.

 

Uniwersytet Wrocławski koordynuje projektem z zakresu Akcji 1, w którym realizowane są: wyjazdy studentów na studia, wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy*) na praktyki zawodowe. Lista uczelni partnerskich Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej dostępna i stale aktualizowana znajduje się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej. Więcej informacji na temat programu Erasmus+:

 

 • Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr - link
 • Narodowa Agencja Erasmus+ w Warszawie - link
 • Agencja Wykonawcza ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli - link

Dokumenty

 • Introduction Information: link
 • Application form Erasmus+ studies: link
 • Formularz aplikacyjny Erasmus+ studia: link
 • Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego: link
 • Mobility declaration: link
 • Oświadczenie kapitału: link
 • Regulamin IDKS Erasmus+ praktyki: link
 • Regulamin IDKS Erasmus+ studia: link
 • Regulamin IDKS Erasmus+ rozliczenie wyjazdu: link
 • Regulations IDKS Erasmus+ Traineeships: link
 • Uczelnie partnerskie programu Erasmus+: link
 • Eksternistyczne zaliczenie przedmiotu w ramach Erasmus+: link
 • Transcript of records: link
 • Transcript of records request: link
 • Selected courses (visiting students): link