Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Seria "Colloquia Anthropologica et Communicativa"

O serii

„Zrozumienie kultury i jej współczesności zyskuje, gdy poszukuje się źródeł, choćby nawet dawno zapomnianych, obserwuje, jak zmieniają się konteksty, w których wciąż trwają podstawowe wyobrażenia, motywy, symbole, jak się nawarstwiają znaczenia, ale też jak spod kulturowego palimpsetu wciąż widoczne są utracone na pozór archaiczne sensy” – tak właśnie widział i opisał Colloquia Anthropologica et Communicativa, ich pomysłodawca i założyciel, pierwszy redaktor naczelny prof. Piotr Kowalski. Zamysłem było stworzenia takiego czasopisma, które przede wszystkim z perspektywy antropologicznej i komunikacyjnej podejmowałoby tematy kultury, jednocześnie poprzez różnorodność materii i metodologii, pozwoliło oglądać przedmiot z perspektyw odrębnych dyscyplin poznania i rozmaitości historycznych kontekstów. Zamieszczane artykuły zaś, by nie ograniczały się do naukowych wywodów, lecz nosiły znamiona rozmowy, swoistej polemiki autora z czytelnikiem, tak by nie wszczynać kolejnych, pryncypialnych, filozoficznych i metodologicznych sporów, a jedynie poszukiwać odpowiedzi na to, co w istocie interesujące, co jawi się w historii idei, kulturoznawczym namyśle, historii sztuki i kultury, w debacie publicznej i medioznawczej analizie… Seria Colloquia Anthropologica et Communicativa ukazuje się od 2009 r.

Redakcja

  • red. nacz: dr Katarzyna Konarska
  • sekr. red.: dr Małgorzata Czapiga