Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

"Znaczenia: kultura, komunikacja, społeczeństwo"

O magazynie

Znaczenia powstają na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, w ośrodku będącym miejscem spotykania się wielu nauk i dyscyplin humanistycznych. Dlatego do elementarnych założeń redakcji należy nadanie mu charakteru pisma otwartego, gotowego prezentować prawie każdą refleksję mieszczącą się w szerokich ramach humanistyki.

 

Mamy nadzieję, że już pierwszy numer „Znaczeń” wydany jesienią 2008 roku sprostał tym założeniom. Na jego łamach wypowiedzieli się socjologowie, literaturoznawcy, filozofowie i kulturoznawcy, a także dziennikarze i literaci. Szerokie spektrum problemów podjętych w naszym czasopiśmie, rozciągające się od przewodniego „zaufania”, przez hiobowo-koheletowe rozważania o „utopii mądrości”, po „kilka uwag na temat pornografii”, dowodzi, że patronat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest dla pisma inspiracją, nie wędzidłem. Mogą się Państwo o tym przekonać, sięgając po udostępnione na naszej stronie internetowej artykuły.

 

Redakcja

Redakcja czasopisma

  • Andrzej Zawada 
  • Jacek Grębowiec 
  • Bartosz Jastrzębski 
  • Arkadiusz Lewicki 
  • Jędrzej Morawiecki 
  • Leszek Pułka