Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Czas Bibuły

„Czas bibuły” jest cykliczną konferencją naukową, która jest skierowana do szerokiego grona naukowców: historyków, medioznawców, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, bibliotekarzy oraz wszystkich, którzy zajmują się badaniami wydawnictw drugoobiegowych, jak i środowisk, które je wydawały oraz zajmowały się ich kolportażem. Dotychczas odbyły się cztery konferencje z tego cyklu oraz zostały wydane trzy tomy serii wydawniczej „Czas Bibuły”. Tegoroczna konferencja jest odbędzie się w Krzyżowej w dniach 29-30 września. Organizatorzy są otwarci na wszelkie tematy związane z niezależnym ruchem wydawniczym czy, ogólnie mówiąc, niezależną kulturą.

Tematyka konferencji

 • miejsce wydawnictw podziemnych w systemie komunikacji społecznej;
 • analiza dyskursu wydawnictw podziemnych;
 • badanie zawartości prasy podziemnej;
 • analiza systemów kolportażu;
 • prasa środowiskowa, organizacyjna;
 • profile tytułów i wydawnictw podziemnych;
 • język prasy podziemnej;
 • ludzie zaangażowani w podziemną działalność wydawniczą (biografie wydawców, drukarzy, kolporterów);
 • opis grup społecznych związanych z podziemnym ruchem wydawniczym;
 • formy walki z prasą podziemną;
 • historia/tradycje prasy podziemnej;
 • prasa podziemna w bibliotekach i zbiorach prywatnych.

Kontakt

Organizatorem konferencji jest Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z dr. Romanem Wróblewskim.