Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Weronika Madryas

| Zakład Medioznawstwa

Kontakt

http://weronikamadryas.pl

Konsultacje

środy od 11:45 do 13:15
czwartki od 11:45 do 12:30

O mnie

Doktor nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotów dotyczących komunikacji społecznej oraz public relations w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się przede wszystkim w szeroko rozumianej problematyce zarządzania informacją, w szczególności w etyce PR, jak i hipertekstualności współczesnych modeli komunikacji. Autorka dwóch monografii oraz licznych publikacji naukowych. Uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji. Poza dorobkiem naukowym posiada także dorobek literacki. Opublikowała trzy zbiory baśni, pięć książeczek dla dzieci oraz trzy powieści (www.weronikamadryas.pl). Swoje pierwsze eseje publikowała w czasopiśmie społeczności akademickiej Uniwersytet Wrocławski. Współpracuje z wieloma czasopismami polonijnymi, między innymi Profile oraz Nasz Świat. Należy do Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Publikuje także na łamach Biblioterapeuty. Jest członkiem jury w konkursie literackim dla uczniów szkół podstawowych „Moja wrocławska baśń”, organizowanym przez Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” (MDK im. Mikołaja Kopernika) we Wrocławiu.