Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Tomasz Nowak

mgr | Doktorant

Kontakt

Konsultacje

Do ustalenia drogą mailową

O mnie

Naukowo odkrywa tajemnice „języka ukrycia”. Językoznawca, projektant komunikacji, creative writer. Absolwent filologii polskiej i filologii słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (spec. communication design) na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje go język (performatywność i socjolingwistyka), przestrzeń (heterotopia i projektowanie doświadczeń), marketing relacji i studia nad seksualnością (a dokładniej studia gejowsko-lesbijskie i związana z nimi performatywność płci, tożsamości i (znów) języka). Ma nadzieję, że kiedyś powstaną media z tylko dobrymi wiadomościami.

 

Publikacje

  • T. Ł. Nowak, 2017 (w druku), Czy ryba może być z selera tak jak kaban z kury? O nazwach potraw na wegańskich blogach (i stołach), „Dziennikarstwo i Media”, t. 8, Wrocław.
  • T. Ł. Nowak, 2017, O kulturowych relacjach między wybranymi nazwami geja, "Etnolingwistyka" t. 29, Lublin, s. 245-255.
  • T. Ł. Nowak, 2017, Między drzewami, między słowami – o parku inaczej, "Czas Kultury" nr 3 (194), Poznań, s. 54-58.
  • T. Ł. Nowak, 2016, Gdzie jest gej? O (nazwach) przestrzeni w pierwszych polskich pismach gejowskich, „Dziennikarstwo i Media”, t. 7, Wrocław, s. 173-185.
  • T. Ł. Nowak, 2016, „Rodzina inaczej”. Kształtowanie wizerunku rodzin gejów i lesbijek w prasie katolickiej na przykładzie „Naszego Dziennika”, [w:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, (red.) B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków, s. 333-344.
  • T. Ł. Nowak, 2015, „UFO mnie oszukało” – dyskurs publiczny w tabloidach na przykładzie „Faktu”, „Dziennikarstwo i Media”, t. 6, Wrocław, s. 129-134.
  • T. Ł. Nowak, 2014, Od parodii małżeństwa po homordzinę – o kształtowaniu wizerunku rodzin gejów i lesbijek w polskiej prasie codziennej na przykładzie „Gazety Wyborczej”, „Dziennikarstwo i Media”, t. 5, Wrocław, s. 261-273.