Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Tomasz Łukasz Nowak

| Zakład Dziennikarstwa, Redakcja Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr

Kontakt

Konsultacje

stacjonarnie (gab. 212):
wtorki: 10:30 - 11:30.

niestacjonarnie (gab. 212):
29.02: 17:00 - 18:00
14.03: 12:40 - 13:30
09.05: 14:30 - 15:30
06.06: 9:30 - 10:20

i wtedy, kiedy będzie trzeba
– proszę o kontakt e-mail:
tomasz.nowak@uwr.edu.pl

O mnie

Językoznawca, projektant komunikacji, creative writer. Naukowo odkrywam tajemnice języka ukrycia. Jestem absolwentem filologii polskiej i filologii słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (spec. communication design) na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje mnie, wiadomo, język (performatywność i socjolingwistyka czy lingwistyka kulturowa w ogóle), ale też przestrzeń (heterotopia i projektowanie doświadczeń), marketing relacji i studia nad seksualnością (oraz związana z nimi performatywność płci, tożsamości i (znów) języka). Mam nadzieję, że kiedyś powstaną media z tylko dobrymi wiadomościami.

 

Publikacje

Monografie: 

T. Ł. Nowak, [w przygotowaniu], Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów, TAiWPN Universitas.

 

Artykuły naukowe:

  • T. Ł. Nowak, 2019, O słowie gej w kontekście emancypacji, [w:] Pojęcie-kategoria-słowo w teorii i praktyce, (red.) A. Dombrowski, W. Żarski, M. Rudnicka, Kraków, s. 91-106.
  • T. Ł. Nowak, 2019, Przez język ukrycia po słowo na „g”. Kim są bohaterowie czasów „queer before gay”?, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 16, Poznań, s. 193-208.
  • T. Ł. Nowak, 2018, Selected terms for gay men in contemporary Polish: Cultural connotations, „Ethnolinguistics” 29, Lublin, 265-274. (Przekład tekstu zostały sfinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji projektu pn. „Anglojęzyczna edycja roczników czasopisma Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury w wersji elektronicznej” (nr rej. 3bH 15 0204 83)).
  • T. Ł. Nowak, 2017, O kulturowych relacjach między wybranymi nazwami geja, „Etnolingwistyka”, t. 29, Lublin, s. 245-255.
  • T. Ł. Nowak, 2017, Między drzewami, między słowami – o parku inaczej, „Czas Kultury” nr 3 (194), Poznań, s. 54-58.
  • T. Ł. Nowak, 2017, Czy ryba może być z selera tak jak kaban z kury? O nazwach potraw na wegańskich blogach (i stołach), „Dziennikarstwo i Media”, t. 8, Wrocław, s. 183-196.
  • T. Ł. Nowak, 2016, Gdzie jest gej? O (nazwach) przestrzeni w pierwszych polskich pismach gejowskich, „Dziennikarstwo i Media”, t. 7, Wrocław, s. 173-185.
  • T. Ł. Nowak, 2016, „Rodzina inaczej”. Kształtowanie wizerunku rodzin gejów i lesbijek w prasie katolickiej na przykładzie „Naszego Dziennika”, [w:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, (red.) B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków, s. 333-344.
  • T. Ł. Nowak, 2015, „UFO mnie oszukało” – dyskurs publiczny w tabloidach na przykładzie „Faktu”, „Dziennikarstwo i Media”, t. 6, Wrocław, s. 129-134.
  • T. Ł. Nowak, 2014, Od parodii małżeństwa po homordzinę – o kształtowaniu wizerunku rodzin gejów i lesbijek w polskiej prasie codziennej na przykładzie „Gazety Wyborczej”, „Dziennikarstwo i Media”, t. 5, Wrocław, s. 261-273.