Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Tomasz Łukasz Nowak

| Zakład Dziennikarstwa

Kontakt

Konsultacje

2 września, 8.00-9.00, zdalnie
8 września, 9.00-10.00, IDiKS
15 września, 8.00-9.00, zdalnie

– proszę o kontakt e-mail,
w celu potwierdzenia swojej obecności:
tomasz.nowak@uwr.edu.pl

O mnie

Językoznawca, projektant komunikacji. Naukowo odkrywam tajemnice języka ukrycia. Jestem absolwentem filologii polskiej i filologii słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (spec. communication design) na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje mnie, wiadomo, język (performatywność i socjolingwistyka czy lingwistyka kulturowa w ogóle), ale też przestrzeń (heterotopia i projektowanie doświadczeń), marketing relacji i studia nad seksualnością (oraz związana z nimi performatywność płci, tożsamości i (znów) języka). Mam nadzieję, że kiedyś powstaną media z tylko dobrymi wiadomościami.

W czerwcu 2020 r. premierę miała moja autorska monografia "Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów" (TAiWPN Universitas). 

 

MEDIA
"Wysokie Obcasy" (rozmowa: Mike Urbaniak, zdjęcia: Łukasz Giza), online 
"Magazyn TVN24": "Homoseksualizm nie istnieje. O relacji języka i seksualności", online

 

Publikacje

Monografie: 

T. Ł. Nowak, 2020, Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów, TAiWPN Universitas.


Rozdziały w tomach wieloautorskich:

 • T. Ł. Nowak, 2019, O słowie gej w kontekście emancypacji, [w:] Pojęcie-kategoria-słowo w teorii i praktyce, (red.) A. Dombrowski, W. Żarski, M. Rudnicka, Kraków, s. 91-106.
 • T. Ł. Nowak, 2016, „Rodzina inaczej”. Kształtowanie wizerunku rodzin gejów i lesbijek w prasie katolickiej na przykładzie „Naszego Dziennika”, [w:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, (red.) B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków, s. 333-344.


Artykuły naukowe:

 • T. Ł. Nowak, 2019, Przez język ukrycia po słowo na „g”. Kim są bohaterowie czasów „queer before gay”?, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 16, Poznań, s. 193-208.
 • T. Ł. Nowak, 2018, Selected terms for gay men in contemporary Polish: Cultural connotations, „Ethnolinguistics” 29, Lublin, 265-274. (Przekład tekstu zostały sfinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji projektu pn. „Anglojęzyczna edycja roczników czasopisma Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury w wersji elektronicznej” (nr rej. 3bH 15 0204 83)).
 • T. Ł. Nowak, 2017, O kulturowych relacjach między wybranymi nazwami geja, „Etnolingwistyka”, t. 29, Lublin, s. 245-255.
 • T. Ł. Nowak, 2017, Między drzewami, między słowami – o parku inaczej, „Czas Kultury” nr 3 (194), Poznań, s. 54-58.
 • T. Ł. Nowak, 2017, Czy ryba może być z selera tak jak kaban z kury? O nazwach potraw na wegańskich blogach (i stołach), „Dziennikarstwo i Media”, t. 8, Wrocław, s. 183-196.
 • T. Ł. Nowak, 2016, Gdzie jest gej? O (nazwach) przestrzeni w pierwszych polskich pismach gejowskich, „Dziennikarstwo i Media”, t. 7, Wrocław, s. 173-185.
 • T. Ł. Nowak, 2015, „UFO mnie oszukało” – dyskurs publiczny w tabloidach na przykładzie „Faktu”, „Dziennikarstwo i Media”, t. 6, Wrocław, s. 129-134.
 • T. Ł. Nowak, 2014, Od parodii małżeństwa po homordzinę – o kształtowaniu wizerunku rodzin gejów i lesbijek w polskiej prasie codziennej na przykładzie „Gazety Wyborczej”, „Dziennikarstwo i Media”, t. 5, Wrocław, s. 261-273.

Język ukrycia

Między słowami i między drzewami – między Innymi – funkcjonowały przestrzenie ukrycia, o których wiedzieli tylko wybrani mężczyźni. Geje, nazywający siebie w latach 80. i 90. XX wieku ciotami i pedałami, stworzyli tuż obok normatywnego seksualnie społeczeństwa alternatywny świat, który – kształtując się głównie w miejskich szaletach, na dworcach i w parkach – pozostawał poza ogólnospołeczną świadomością. Tomasz Łukasz Nowak rekonstruuje w "Języku ukrycia" zmilczaną powszechnie rzeczywistość homoseksualnych mężczyzn, mających wspólną historię, język i estetykę. Ta monografia to również brakujący do dziś element historii oraz tak ważny, szczególnie w ostatnim czasie, głos w edukacji związanej z szeroko pojętymi dyskursami wykluczenia.

Książka "Język ukrycia" niewątpliwie zainteresuje badaczy i badaczki języka, komunikacji społecznej i mediów oraz gender i queer studies, a także osoby, które, podążając za autorem, chcą odkryć nieistniejący już językowy świat polskich gejów z lat 80. i 90. XX wieku.

 

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Kity:

Autor z talentem tworzy procedury porównawcze i z subtelnością, czasem też z brawurą wprowadza je w praktykę badawczą. […] Książka Tomasza Łukasza Nowaka przyczynia się wydatnie do rozwoju „lawendowej lingwistyki”. Przyjęta przez Autora perspektywa oglądu reprezentuje „językoznawstwo otwarte”, z rozmachem dialogujące z innymi dyscyplinami humanistyki podejmującymi temat różnorodności i inności człowieka. W istocie mówi On o samoświadomości człowieka i grupy, a to stanowi podstawowe pytanie humanistyki. Daje pozytywną odpowiedź na inne, pojawiające się wcale nierzadko pytanie: Czy humanistyka jest – jeszcze – potrzebna?.

 

 

MEDIA | RECENZJE

 

Dzięki dogłębnemu przyjrzeniu się językowi używanemu przez represjonowaną grupę, książka pozwala zrozumieć, dlaczego jest on tak ważnym narzędziem w opisywaniu oraz tworzeniu tożsamości. Pokazuje też, jak z narzędzia opresji może stać się źródłem siły. W opisanym przez Nowaka dyskursie słowa obraźliwe, takie jak „pedał” czy „ciota”, ulegają przekształceniu, często z zacięciem humorystycznym, przez co tracą na sile i odbierają władzę tym, którzy używali ich jako broni.

dr Łukasz Muniowski,  Szuflada.net

 

Trzeba mieć intelektualny polot, żeby napisać pracę o języku i stworzyć interesujący i frapujący obraz przemian, i uprzedzeń społecznych. Tak się w „Języku ukrycia” wydarza. Jak przystępnie i z fantazją, ale także z naukowym uporządkowaniem otwiera ta książka oczy na obszary życia, w jakich „inność” może pęcznieć językowo, a następnie władać myślami.

Mich Pabian, Czytacz Szperacz

 

Dla tych, którzy łączą zainteresowanie tematyką gejowską oraz językiem ta praca to prawdziwa gratka. (...) Jak można było się spodziewać, opowieść o języku, obficie poprata cytatami ze źródeł, staje się opowieścią po prostu o naszej historii.

Piotr Klimek, Replika (86/2020)

 

Nowak wykonał olbrzymią robotę grzebiąc w archiwaliach, szperając w nieistniejących już magazynach (...) czy zinach. Nowak napisał książkę ważną, książkę uzupełniającą ogromną lukę i robi to całkowicie rzetelnie. Marzyłoby mi się, by teraz wziął i napisał coś popularnonaukowego, niech robi zamieszanie, niech ludzie widzą, że ci geje, te cioty i pedały były od zawsze i od zawsze miały swój własny język.

 Za dużo czytam

 

MEDIA | INNE

 • "Wysokie Obcasy" (rozmowa: Mike Urbaniak, zdjęcia: Łukasz Giza), online 
 • "Magazyn TVN24": "Homoseksualizm nie istnieje. O relacji języka i seksualności", online

Zajęcia | Projekty | Inne

"Extreme Users w projektowaniu" (e-book)

"On-Off: Watch Me Disappear" (projekt || video)

"Wiosenny trening blind footballu" (relacja z zajęć)

"SPORT MEGAZIN" (studencki zin sportowy: projekt)